header handjes

Wat weekt onze bovenlokale evaluatienota los?

Dossier: Decreet bovenlokale cultuurwerking
Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Het decreet Bovenlokale cultuurwerking wordt in de loop van 2021 geëvalueerd. In aanloop naar deze discussies heeft De Federatie al enige tijd haar evaluatierapport klaar. Onder meer naar aanleiding daarvan startten alvast de parlementaire besprekingen over dit belangrijke decreet. Op 11 maart kwam het ter sprake in de Commissie Cultuur.

De zomer begint pas op 21 juni

Het decreet Bovenlokale cultuurwerking beoogt nieuwe en frisse dynamieken. Een cultuurshift die De Federatie al geruime tijd in het oog houdt. Op basis van goedgekeurde projecten, geluiden bij de achterban én de stem van -potentiële- aanvragers pende De Federatie een stevige nota neer over de bovenlokale projectlijn. Hierin stippen we bezorgdheden aan en doen we een dubbele aanbeveling: ga met een fijne kam door de bestaande projectlijn en ondervang een aantal onvolkomenheden via een extra light-lijn.
Elisabeth meuleman cropped

Laten we snel afstemmen op de noden van het veld.

Onze suggesties tot bijsturing zijn de Commissie Cultuur niet ontgaan. Zo wilde Elisabeth Meuleman (Groen) weten wanneer we de evaluatie van het decreet precies mogen verwachten en hoe de minister staat tegenover de visie en veelheid van aanbevelingen van De Federatie? Stefanie D’Hose (Open VLD) polste ineens naar de evaluatie van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’en), als onderdeel van ditzelfde decreet. Heeft de timing van de regiovorming invloed op deze evaluatie? Minister-president Jambon verwacht ‘weldra’ een tussentijds rapport vanuit het Departement. Ook de voorstudie naar het profiel van bovenlokale actoren - in opdracht van OP/TIL - moet bijdragen aan deze oefening. De nadruk ligt eerst op de evaluatie van projecten. Op basis van de uitkomst van het debat rond regiovorming worden de IGS’en tegen het licht gehouden. Het werk is nog niet gedaan, aldus Jambon.
De Minister-president neemt de insteek van De Federatie mee als één van de belangrijke elementen in z’n synthese, maar spreekt zich nog niet uit over mogelijke conclusies. Qua tijdspanne is geen exacte datum vooropgesteld. Voor aanvang van de zomer, klonk het laconiek.

Oog voor de kleintjes en meer eenvoud

Katia Segers (Sp.a) bleef op haar honger zitten. “Wat wil u concreet doen met de input van De Federatie? Zij staan het dichtst bij het veld. Neem die aanbevelingen mee.” Sp.a ondersteunt alvast onze vraag om te investeren in kleine, bovenlokale projecten. Net als Orry Van de Wauwer (CD&V) die net daarom pleit voor nauw overleg met de sector sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. “De Federatie is de uitgelezen partner gezien haar netwerk en expertise.”
Voorzie zaaigeld om kleine bovenlokale projecten op te starten.
Katia Segers (Sp.a)
Marius Meremans (N-VA) volgt de redenering van een light-lijn en is beducht voor een Mattheüseffect, maar stipt terecht aan dat het wel over bovenlokale initiatieven moet blijven gaan. Waarop Staf Pelckmans (Groen) inpikte met de opmerking dat het bovenlokale decreet te vaak als een verzameldecreet wordt gezien, voor wie in moeilijkheden raakt door bv. de afschaffing van provinciale toelages.
Vereenvoudiging is m’n baseline. Daarin ben ik graag een partner.
Minister-president Jan Jambon

Blik op de korte termijn

Jan Jambon gaf nog mee dat in de vierde ronde (indiendatum: 15/11/2020) 75 aanvragen zijn ingediend voor een totaalbedrag van 7.341.299 euro euro. Het is wachten tot 15 april om zicht te krijgen op de goedgekeurde projecten. Gezien de vooropgestelde timing (eerder juni dan maart, zo te horen), zal ook de beoordeling van de volgende ronde nog onder hetzelfde gesternte verlopen… want het decreet zal dus nog niet zijn aangepast aan de pijnpunten die we al vaak aanstipten. Daarom maant De Federatie aan tot voldoende vaart. Mis de boot van de zesde ronde zeker niet! Ook mevrouw Meuleman concludeerde met die gedachte. Het is belangrijk dat we snel afstemmen op de noden van het veld. “Hopelijk, sneller dan juni.”

Deadline 5e indienronde

Bij wijze van herinnering: op 15 mei 2021 sluit de vijfde indienronde af. Werkt jouw vereniging of organisatie over grenzen van gemeenten of sectoren heen en wil je vanaf januari 2022 mee kleur geven aan de ‘bovenlokale ruimte’? Lees hier de indienvoorwaarden na. Broed je op een bovenlokaal cultuurproject? Stel je dossier dan scherp met de hulp van OP/TIL. Een consulent duikt één uur lang met jou – en je projectpartners – in je project. De consulent beantwoordt je vragen en geeft inspirerende tips. Boek een consult op maat op 1, 7, 8, 13 of 26 april. Nog geen uitgewerkt idee, maar wél nieuwsgierig? Sla er deze info op na.
OP TIL toolkit Thijsde Lange

Nieuw is deze tool van OP/TIL om je netwerk verder uit te bouwen. Interessant voor iedereen die graag samenwerkt.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke