header handjes

Slotcongres Slim Gedeeld over het delen van schoolinfrastructuur

Op 12 juni 2018 organiseerde ‘de Verenigde verenigingen’ samen met het departement Onderwijs, AGION , het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de VVSG een congres over het delen van schoolinfrastructuur met onder andere verenigingen en lokale besturen. Het congres vormde het sluitstuk van een traject dat bovenstaande partners de afgelopen twee jaar liepen. 

Het congres gaf een overzicht van realisaties, lopende initiatieven en op stapel staande projecten rond deze brede thematiek. Het gaf ook concrete tips mee voor openstelling en om ontmoeting en samenwerking te stimuleren tussen de aanwezigen. Tot slot had het congres specifieke aandacht hebben voor lokale besturen die werk willen maken van meer gedeeld gebruik van de schoolinfrastructuur in hun gemeente/stad. De interessante presentaties kan je bekijken op http://slimgedeeld.be/congres/
Slim Gedeeld