header handjes

Smet geprikkeld door onze nota 'Brussel Bindt'

Dossier: Brussel

Verbinden, verdiepen en vernieuwen. Zo vatte Brussels minister Pascal Smet de uitdagingen samen voor het sociaal-cultureel werk samen. Op uitnodiging van zijn kabinet verzamelde de sector afgelopen dinsdag om haar memorandum ‘Brussel Bindt’ voor te stellen. Dit in aanwezigheid van zo’n 40 beleidsmedewerkers, verantwoordelijken van gemeenschapscentra, prominente sleutelfiguren en sociaal-cultureel werkers. 

Smet Brussel Bindt

Smet in z'n sas als het over sociaal-cultureel werk gaat.

De dialoog is gestart

In aanloop van de verkiezingen penden niet minder dan 25 erkende Brusselse organisaties - sociaal-cultureel werk, amateurkunsten en burgerinitiatieven - een uit de kluiten gewassen wensennota neer: Brussel Bindt. Constructief van toon, maar ook wijzend op een aantal nieuwe accenten en kansen. De sector zit niet te wachten op grote hervormingen, klinkt het. Wel op extra impulsen bv. rond samenwerking of structurele groei voor nieuwe initiatieven. Onze prikkelende boodschap kon op de nodige bijval rekenen van het Collegelid (VGC) belast met Cultuur, Pascal Smet.
In een eerste reactie nam hij zelf herhaaldelijk de woorden 'samen', 'innovatie' en 'inspelen op de veranderende context in de mond'. “We hebben stevige fundamenten gelegd,” stelde hij, “maar verdere uitdieping is nodig”.  Want, zo ging hij verder: “Sociaal-cultureel werk is het vaccin van onze samenleving, de software van de machinerie, de bouwsteen die nooit weg te denken is in bv. gemeenschapscentra.” Smet is duidelijk in z’n sas als hij een lans kan breken voor het sociaal-cultureel werk in de hoofdstad. Hij erkent de meerwaarde ervan en de nood aan verdere ondersteuning. 

Prikacties gaan verder

Omdat we nu nog niet weten wie na 26 mei 2019 de politieke touwtjes in handen heeft, gaan De Federatie en de Brusselse organisaties verder met hun ‘prikacties’. Komende weken overhandigen we alle Brusselse partijen onze wensenbundel. Wij duimen alvast voor een sterk sociaal-culturele toets in het volgende regeerakkoord. 
204 Cb21

Onze eerste prikactie viel alvast in goede aarde. 

Sociaal-cultureel werk is het immuniteitssysteem van onze maatschappij.
Pascal Smet. Brussels Minister, lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) belast met Cultuur.