header handjes

Startsubsidie sociaal-cultureel volwassenenwerk voor de Fietsersbond en De Sjelter

Dossier: Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

maandag 13 november 2017

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz besliste om de Fietsersbond en De Sjelter een startsubsidie toe te kennen in het kader van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het huidige decreet voorziet namelijk dat organisaties die nog niet in aanmerking komen voor een volwaardige erkenning toch een subsidie kunnen krijgen.

Startsubsidie

Een startsubsidie maakt het voor deze verenigingen mogelijk de komende twee jaren te groeien als organisatie en eind 2019 een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. De subsidie bedraagt 50.000 euro per vereniging per jaar.
Fietsersbond E3D94

Fietsersbond

De Fietsersbond is een onafhankelijke ledenvereniging met meer dan 23.000 leden en vijfhonderd vrijwilligers actief in Vlaanderen en Brussel. Ze streeft ernaar om het aanspreekpunt en de belangrijkste stem te zijn op het vlak van fietsbeleid en fietsgebruik. De ervaring van de leden, de werking van de afdelingen en de kracht van de organisatie maakt van de Fietsersbond een belangenbehartiger van alle bestaande en potentiële fietsers.
Logo Desjelter Rgb 01 1 D8Ebc
De Sjelter is een vereniging voor oud-KSA leiding die een engagement opnemen ten aanzien van KSA-groepen en de maatschappij. Door de huidige losse initiatieven van oud-leiding te koepelen onder ‘De Sjelter’ wil men de werking professionaliseren en het maatschappelijk engagement van deze oud-leiding inzetten in projecten met een sociale inslag die vanuit de koepel worden opgezet. We heet hen van harte welkom in de sector!