header handjes

Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

Hier vind je een bundeling van artikels die te maken hebben met het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.

De collega's van Socius maken je wegwijs in het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (2024).