header handjes

Gemeenschapsinfrastructuur: ideeën voor de nabije toekomst

Willen we de samenleving samen houden, dan zijn er plekken nodig om samen te komen. En die staat onder druk. Het aanbod daalt, de vraag stijgt. We moeten ongelukken voorkomen nu het nog kan. Alleen, hoe houden we dit betaalbaar en hoe gaan we om met de complexiteit om locaties uit te baten? 30 specialisten bogen zich over deze kwesties. Elkaar vinden, bevragen en versterken was het doel van de kick-off van het beleidstraject gemeenschapsinfrastructuur, waaronder ook De Federatie haar schouders zette.

Situatie is ernstig

Minister van jeugd, Brussel en Media Benjamin Dalle erkent de problematiek ten volle en stond dan ook pal achter het initiatief. Het in stand houden en verduurzamen van ons patrimonium is een enorme uitdaging en van groot belang voor het verenigingsleven. Vanuit die overtuiging en sterke drive kwamen op 12 maart 2024 zo’n 30 experten samen in TRACK Brussels. Allemaal mensen die de tussenruimte durven betreden. Want de obstakels op het vlak van gemeenschapsinfrastructuur kan geen enkele instantie of overheid alleen oplossen. Er is nood aan partnerschappen en hiervoor werd alvast een eerste steen gelegd.
Twee vraagstukken stonden centraal op deze kick-off: Welke alternatieve financieringsmodellen zijn denkbaar? Wat hebben we nodig om tot duurzame beheersconstructies te komen? Een combinatie van factoren zorgt er namelijk voor dat eigenaars van gebouwen (in toenemende mate ook de inrichtende macht van kerken, parochiale infrastructuur en kloosters) hun panden verkopen. Of na dure renovaties, de huurprijzen verhogen of op zoek gaan naar meer winstgevende invulling ervan. Kan het ook op een andere manier?
Vroeger zei men: kom maar binnen. Nu is er meteen een contract.
Chris Stoffelen (Bisdom Antwerpen-Kempen)
De bedoeling van de kick-off was het aanreiken van verschillende denkpistes. Nu moeten we deze puzzelstukken leggen, met het oog op het formuleren van concrete aanbevelingen voor alle betrokken beleidsniveaus. Er passeerden allerlei ideeën: ondersteuning van een kenniscentrum, exploratie van coöperatieve aanpak, verlaging van btw, ‘smeerolie’ voor gedeeld gebruik, een masterplan, investeren in mensen die ter plaatse de boel draaiende houden, leren en opschalen van best practices - die er massaal zijn, maar versnipperd - commonsgedachte inbrengen... en nog zoveel meer.
We moeten functies stapelen op 1 plaats zodat die rendabel is.
Karl Catteeuw, provincie West-Vlaanderen
Groepsfoto

Voor onze sectoren zijn Landelijke Gilden, vzw Toestand, Koor & Stem en Avansa regio Gent betrokken. Voorts waren er kabinetsleden van maar liefst 3 kabinetten (Jambon, Dalle en Rutten), jeugdorganisaties, het Departement CJM, het agentschap Binnenlands Bestuur, iemand van een provinciale en een lokale overheid, een intercommunale, vertegenwoordigers van het bisdom, een onderzoeker, vastgoedexperten, een financieel deskundige ... Op die manier garandeerden we een multidisciplinaire kijk op deze brede problematiek.

Aanbevelingen voor beleidsmakers

We kruipen eerstdaags in de pen, leggen samen wat er is en trekken lijnen. Die conclusies en aanbevelingen gaan - na het fiat van de aanwezigen op de kick-off - richting beleidsmakers. Vóór én na de verkiezingen. De Federatie ziet alvast een rol voor de Vlaamse overheid, maar ook voor de federale en lokale overheid. Er zullen alleszins ambitieuze en ingenieuze maatregelen nodig zijn.

Dit beleidstraject is een initiatief van De Ambrassade, VVSG, Platform Toekomst Parochiekerken, Jongerenpastoraal Vlaanderen en De Federatie.

Interesse in het vervolg? Geef een seintje aan Bart of Elke.

1000030265

Minister Dalle. "Ruimte is een topprioriteit voor ons."

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke