header handjes

Tweemaal tegen de intuïtie in

Het Overlegcomité van 22/12 bracht geen boodschap van hoop, maar een mokerslag.

Cijfers dalen, toch verstrenging?

De cijfers van de ziekenhuisopnames dalen gestaag. En toch worden nieuwe, strengere maatregelen getroffen. Dat is contra-intuïtief. We weten en begrijpen ook dat de voorspellingen én de onzekerheden omtrent het Omikron-virus parten speelt. En dus, hoewel het contra-intuïtief lijkt is de intuïtie om nu voorzichtig te zijn, wellicht verstandig.

Cultuursector op slot?

Maar die tweede contra-intuïtie doet steigeren. Om een verdere verspreiding van het virus te beperken, worden de strengste maatregelen genomen op die plekken waar al allerlei veiligheidsmaatregelen en protocollen worden gevolgd. Dat zelfs in het advies van de GEMS het onderscheid wordt gemaakt tussen activiteiten zonder (voldoende) veiligheidsmaatregelen en activiteiten die in de juiste omstandigheden kunnen plaatsvinden, maakt de verbazing over de rode lijn die gisteren ongenuanceerd is getrokken, des te groter. De hele cultuursector – van heel groot tot heel klein - hangt in de touwen.

Nood aan steun en vertrouwen

Deze morgen (23/12) was er klankbordgroep met de minister-president. Daar werd afdoende geventileerd wat er leeft. De minister-president engageerde zich om, naast de algemene ondersteuningsmaatregelen, opnieuw budgetten vrij te maken om specifiek binnen cultuur op korte termijn noden te lenigen. Samen met andere spelers in de cultuursector vroegen we onlangs nog dat het Overlegcomité een Boodschap van Hoop zou geven. We kregen een mokerslag in de plaats. Vandaag is het vertrouwen zoek, de moedeloosheid groot. We rekenen erop dat dat vertrouwen opnieuw wordt opgebouwd, ook als een expliciete uiting van respect, voor de mentale, maatschappelijke, economische impact van onze sectoren. Niet enkel in woorden.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart