header handjes

WASCABI 2023: kies voor 100% maatschappelijk rendement

Luister naar en investeer in geëngageerde burgers. Het verdient zich in veelvoud terug in de hele samenleving. Dat was de overheersende politieke boodschap op WASCABI 2023.

240 professionals uit sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties gingen er in gesprek met 23 politici. Met een vurig politiek debat als slotakkoord.

Het wankelende vertrouwen in politiek en democratie. Vrijwilligerswerk en engagement onder druk door regeldrift. Negatieve beeldvorming over organisaties die werken met etnisch-culturele minderheden. Het soms lastige samenspel tussen maatschappelijke organisaties en overheden. Jarenlange besparingen en knellende subsidiekaders. Allemaal thema’s waar de aanwezige organisaties wakker van liggen.
In aanloop naar de verkiezingen kaartten de aanwezigen deze problematieken aan bij politici. In 8 gesprekstafels verduidelijkten ze de gebundelde aanbevelingen vanuit de praktijk en luisterden ze naar de standpunten van de politici rond de tafel. Eén centrale boodschap was dat politici niet met zichzelf of met de waan van de dag moeten bezig zijn, als ze het snel afkalvende vertrouwen in 'de politiek' en in de democratie willen terugwinnen. Ze moeten mee zijn met wat er écht gebeurt in de samenleving. En het breed vertakte sociaal-cultureel werk en amateurkunstenveld in Vlaanderen weet wat er leeft. Door jaarlijks honderdduizenden activiteiten overal in Vlaanderen en Brussel. Door de vinger aan de pols te hebben van meer dan 2 miljoen Vlamingen die amateurkunsten beoefenen. Ze werken dagdagelijks aan kleine en grote innovatieve oplossingen voor maatschappelijke kwesties.
Verkiezingsbeeld wascabi 2023 WEB 2023 09 06 095138

Met Wascabi trapte De Federatie haar verkiezingscampagne af. Onder de noemer “Kies 100% voor maatschappelijk rendement” trekt ze de komende maanden met aanbevelingen naar politici.

Kaarten-op-Tafels

Vorig jaar lieten deelnemers zich aan 15 ‘Tafels van Vermenigvuldiging’ uitdagen en inspireren door politici, journalisten en onderzoekers. Dit jaar daagden ze politici uit vanuit de eigen agenda en met de blik op de toekomst. De Federatie organiseerde 8 gesprekstafels. De deelnemers bespraken concrete aanbevelingen rechtstreeks met politici die op verschillende beleidsniveaus actief zijn. Vooraf werd hen gevraagd om een standpunt of reflectie voor te bereiden op deze aanbevelingen. Ter plekke legden ze dus hun kaarten op tafel waarna een moderator het gesprek in goede banen leidde.
Bedankt aan deze politici die mee aan tafel schoven: Anniek Nagels (CD&V), Benjamin Dalle (CD&V), Bert Schelfhout (Open VLD), Bogdan Vanden Berghe (Groen), Celia Groothedde (Groen), Eva De Bleeker (Open VLD), Hannes Anaf (Vooruit), Karin Brouwers (CD&V), Karl Vanlouwe (N-VA), Katia Segers (Vooruit), Lotte Stoops (Groen), Marius Meremans (N-VA), Meyrem Almaci (Groen), Nahima Lanjri (CD&V), Nelke Ramael (Vooruit), Niel Staes (Groen), Orry Van de Wauwer (CD&V), Stephanie D'Hose (Open VLD), Els Rochette (One.Brussels-Vooruit), Tom Kestens (Vooruit) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD).

We gingen met alle input aan de slag. Intussen bundelden we alles in ons verkiezingsdossier.

Wat onthielden de politici van deze Wascabi?

Waartoe engageren ze zich in de nabije toekomst?


Slotdebat

Arne De Jaegere (Avansa Mid- en Zuidwest) modereerde het afsluitend debat met de Vlaamse parlementsleden die in de Commissie Cultuur de sectoren sociaal-cultureel werk en amateurkunsten op de voet volgen: Orry Van de Wauwer (CD&V); Meyrem Almaci (Groen); Marius Meremans (N-VA); Stephanie D’Hose (Open VLD) en Katia Segers (Vooruit).
Wascabi 2023 Low Res 93

In bij momenten vurige pleidooien schuwden ze de superlatieven en boude uitspraken niet. Zo liet Stephanie D'Hose optekenen dat er vanalles mis loopt met de manieren van beoordeling binnen het cultuurbeleid. Ook de ondersteuning van vrijwilligers kan veel beter. Nadat Meyrem Almaci de besparingsdrift van deze regering hekelde, ontkende Marius Meremans fors dat er alleen maar bespaard wordt op cultuur en zei met cijfers te kunnen onderbouwen dat er nog nooit zoveel geld naar cultuur gegaan is als in deze legislatuur. Hij brak ook een lans voor meer aandacht voor het lokale niveau, zowel vanuit het Vlaamse beleid als vanuit de sectoren zelf. Katia Segers hekelde de wanverhouding tussen het belang en de financiële behandeling van cultuur. In tijden van polarisatie is de verbinding die amateurkunstenorganisaties en sociaal-culturele organisaties bieden, van levensbelang. Toch gaat er amper 2% van alle Vlaamse middelen naar cultuur, jeugd, media en sport. Dat moet en kan anders. Het indexeren van de volledige subsidies (en dus niet enkel personeelssubsidies) moet daarin een eerste stap zijn. Orry Van De Wauwer stond daarvoor open, voor zover er met werkingssubsidies ook lonen betaald worden. Na een stevige voorzet door Meyrem Almaci pleitte hij voor een versterking van het departement Cultuur, Jeugd en Media. Concreet stelde hij voor om meer beroep te doen op de kennis van de sectoren en ambtenaren zelf in plaats van op consultants. Over de plek van kansengroepen in cultuur, noemde Katia Segers het afschaffen van het participatiedecreet een historische fout.

Foto's door Sophie Nuytten. Videofragmenten door Mediaraven.

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart