header handjes

Wascabi: nieuw recept scherpt de honger aan

2 september 2022. Letterlijk en figuurlijk een warme dag. Ruim 200 mensen verzamelden in The Faculty in Anderlecht. In de voormiddag presenteerde Socius haar rapport ‘Stromen in de civiele samenleving’. Op de middag hadden enkelen een intieme date met één of meerdere beleidsmakers. En de namiddag bracht Wascabi, het jaarlijkse event van en voor de sociaal-culturele- en amateurkunstensector, maar dan in een compleet nieuw jasje. Een eerste terugblik.

Dit was WASCABI 2022 (©️ Mediaraven)


Nood aan praten en delen van ervaringen

Het ‘nieuwe recept’ van Wascabi – meer inzetten op interactie met elkaar en met beleidsmakers – bleek een schot in de roos. Het weerspiegelt de nood in onze sectoren om met elkaar te praten, ervaringen te delen, gerustgesteld en/of uitgedaagd te worden en van elkaar te leren. Een goeie receptie is daarvoor onontbeerlijk, maar de 15 Tafels van Vermenigvuldiging zorgden voor verdiepende kennismakingen, inhoudelijke inspiratie en kiemen van samenwerkingen. De aanwezigheid van zorgvuldig gekozen mensen uit partnerorganisaties, politici, academici en journalisten, gaf extra reliëf aan discussies en zorgde voor makkelijker over muurtjes kijken en denken. Zeker in onzekere tijden met veel turbulenties tegelijk gaf dit een gevoel van houvast.

"Een platform waar we elkaar vinden is belangrijk … zoals vandaag!"

(gehoord aan tafel)

First dates

Sommigen namen het ‘kennismaken met elkaar’ heel letterlijk en gingen op First Date bij beleidsmakers die specifiek werken rond onze sectoren. We hoorden stevige en duidelijke taal, meningsverschillen, zoektochten naar concrete oplossingen, begrip, en bovenal veel respect en waardering voor elkaar. Zowel de betrokkenheid van beleidsmakers als de belangrijke maatschappelijke rol van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties werden geroemd. Daar komen gegarandeerd nieuwe afspraakjes van!

"Sociaal-cultureel werk heeft zeer zeker nog een (politieke) boodschap maar je weet niet meer waar je die kwijt kan"

(gehoord aan tafel)

Wascabi event 2022 Low Res 30

Tafels van Vermenigvuldiging

Via Tafels van Vermenigvuldiging over 11 brede thema’s mengden we praktijkkennis en theoretische kaders. Gekruid met politieke strategie, media-inzichten en collectieve wijsheid. Zo lieten ideeën en aanbevelingen zich vlot vermenigvuldigen. Wegens grote interesse ontdubbelden we 4 thema’s en kwamen we tot een totaal van 15 Tafels. Het zoemde in het hele gebouw. Soms gezapig en gezellig, soms knetterend. Heel soms te lang, vaak te kort. Op de receptie werd er over nagepraat. Vanuit De Federatie leggen we momenteel alles samen . Hou onze website in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief om niks te missen. Wil je er zelf nog iets over kwijt, laat het weten aan Bart.

"Werken aan zelfredzaamheid in het sociaal-cultureel werk is werken aan samen-redzaamheid"

(gehoord aan tafel)

Panelgesprek

Wascabi 2022 Low Res 16
Niet enkel maatschappelijk zijn het spannende tijden. Ook op wetgevend vlak staat er heel wat te veranderen voor zowel sociaal-culturele als amateurkunstenorganisaties. Zowel het decreet sociaal-cultureel werk als het amateurkunstendecreet worden nog dit jaar herzien. Ook het bovenlokaal decreet krijgt een update en dat alles tegen de achtergrond van een voorthollende inflatie en exploderende energiekosten.
Bevoegd minister Jambon liet zich vervangen door Wouter Rogiers, zijn raadgever voor het sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. In een vooraf opgenomen filmpje (zie hieronder) ging minister Jambon in op al deze topics. Tijdens het panelgesprek bleek overduidelijk dat deze thema’s één voor één gevoelig liggen bij organisaties en tot stevige nervositeit leiden. De toelichtingen van de panelleden bleken heel herkenbaar voor het gros van de aanwezigen.

"De Kracht van sociaal-cultureel werk en amateurkunsten zit in het op een intelligente manier ontmijnen van valse tegenstellingen"

(gehoord aan tafel)

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart