header handjes

WASCABI 2022

Spannende tijden, niet? Veel losse schroeven, wankele zekerheden, hoopjes hoop. In onze wijk, ons land, de wereld. De uitdagingen stapelen zich op. Sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel kunnen ervan meespreken. En dat is nu exact wat ze op Wascabi zullen doen!

Het nieuwe werkjaar van de sociaal-culturele en amateurkunstensector krijgt opnieuw een vliegende start met Wascabi. Maar anders dan anders. Alle aanwezigen buigen zich samen over de belangrijkste maatschappelijke kwesties waarvan ze wakker liggen of warm van worden. Vanuit hun terreinkennis focussen ze op oplossingen en wie daar welke rol moet in spelen. Daarin bijgestaan en geprikkeld door welgemikte personen uit politieke, journalistieke, academische en middenveldhoek. Dynamiek en interactie dus. Binnen sectoren én daarbuiten. Om het belang van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties te tonen. Om hun uitdagingen te duiden en er samen aan te werken. En om tijdens de receptie te klinken op de ambities!

Doe je mee? Dat kan!

schrijf je in
*Wascabi start om 13u30 in The Faculty, tot 17u. Vanaf 10u kan je op dezelfde plek deelnemen aan ‘Stromen in de civiele samenleving’ waarin Socius het gelijknamige onderzoeksrapport voorstelt.

Remote file

LET OP:

  • Wie zich vóór 30 juni inschreef, krijgt automatisch een mail met verdere instructies om voorkeuren door te geven.

Programma

12u00 - 13u30 Lunch
12u45 - 13u15 First Dates* (optioneel - volzet) 13u30 - 14u00 Welkom & hoe verder? 14u00 - 15u30 De Tafels van Vermenigvuldiging** 15u40 - 16u15 Panelgesprek met minister Jambon / SlotSlam door Hind Eljadid
16u15 - 17u15 Receptie

De Tafels van Vermenigvuldiging

Wat krijg je als je praktijkkennis, theoretische kaders, politieke strategie, media-inzichten én de wijsheid van alle aanwezigen samenbrengt? Tafels van Vermenigvuldiging! Waar anderhalf uur vanuit gebundelde ervaringen (over uiteenlopende thema’s) samen aan oplossingen en (beleids)voorstellen gewerkt wordt. Er schuift telkens iemand uit politieke, journalistieke of academische hoek mee aan tafel.

Je volgt één Tafel van Vermenigvuldiging. Bij inschrijving kies je een top 3 uit onderstaande. We proberen je keuzes te respecteren, maar vol is vol. Schrijf dus snel in! (Let wel: als je op het formulier je keuze maakte, vergeet dan onderaan niet op ‘next’ te klikken en daarna op ‘inschrijven’.)

1. Hoe garanderen we een echt publiek debat in aanloop naar de verkiezingen? Leve verschillende visies, invalshoeken en meningen. Maar wat als het fundament daarvan, een gedeelde waarheid van onmiskenbare feiten, onder druk staat door bv. fake news? Is er in deze context nog plaats voor een ‘georganiseerd meningsverschil’? Hoe kan die vorm krijgen? 1000 individuele meningen of het ‘algemeen belang’? Welke rol hebben beleidsmakers op verschillende beleidsniveaus hierin te spelen? Wat werkt er wel/niet in de ervaringen van het SCW/AK? Met Jago Kosolosky (Hoofdredacteur MO*), Sofie Sas (Saamo Antwerpen - Ieders Stem Telt), Stephanie D'Hose (Vlaams parlementslid, Open VLD) en Andy Demeulenaere (coördinator Mediawijs)
2. “‘t is nog ol nie naar de wuppe". Werken met gele hesjes en bakfietsers? De verschillende klimaatproblematieken worden ook bij ons steeds meer zichtbaar. Dit leidt tot spanningen. Hoe kan het sociaal rechtvaardiger? Hoe werken sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties hierrond en hoe kunnen ze beter geruggesteund worden vanuit overheids- of andere hoek? Welke hefbomen worden (on)voldoende gebruikt? Met Tine Hens (auteur), Els Hertogen (directeur 11.11.11) en Pim Cornelussen (Klimaatdichters)
3. Hokjesdenken is voor kippen. Hoe meer organisatie- en sectoroverschrijdend werken? Sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties werken aan maatschappelijke verandering en artistieke expressie. Zo komen ze vaak in contact met andere beleidsdomeinen en sectoren. Samenwerken, over hokjes heen, is 'in', maar tegelijk moeten ze zich verantwoorden binnen strikt gescheiden kaders en overheden. Leidt dit tot spanningen? Een kwestie van efficiëntie of is er meer aan de hand? Wie speelt welke rol? En wat kan, realistisch gezien, beter? Met Lien Verwaeren (directeur OP/TIL), Mieke Ackx (teamverantwoordelijke sociaal-cultureel en transversaal bij het Dept. CJM), Caroline Godts (kennis- en procesmanager Sociale Innovatiefabriek); Elisabeth Meuleman (Vlaams parlementslid, Groen) en Oscar Coppieters (lector KdG; gewezen maatschappelijk coördinator City Pirates)
4. Hoe verbindend werken in een wereld met snel verdiepende kloven? - VOLZET Inclusief werken! Zeer zeker. Maar sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties werken in een context die in toenemende mate lijkt uit te sluiten. Verbinding, jawel! Terwijl de polarisering op velerlei fronten toeneemt. Sociale rechtvaardigheid, check! In tijden waar zowel wereldwijd als in ons land de kloof tussen have’s en have not’s groter wordt. Frustrerende tijden of net niet? Verdiepen de kloven echt? Kunnen beleidsmakers sturen en welke hefbomen hebben we zelf in handen? Met Khalid Benhaddou (imam, auteur en opiniemaker), Jo De Ro (directeur agentschap Integratie & Inburgering) en Hans Dewitte (Klein Verhaal)
5. Start de heruitvinding van de democratie op lokaal niveau? “Verbeter de wereld, begin bij jezelf” wordt wel eens vertaald als beginnen in je eigen wijk. Burgerbudgetten, -bevragingen en -panels schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar eenvoudig is echte participatie lang niet altijd. Kan wat lokaal werkt ook op andere bestuursniveaus werken? Met Guy Tegenbos (gewezen journalist De Standaard), Pepijn Kennis (Agora) en Wim Dries (voorzitter VVSG)
6. Is cultuur voor de elite en de rijken? Alles wordt duurder. Voor organisaties én voor hun vrijwilligers en hun publiek. ‘Beleef Weer Meer’ wordt al snel ‘Betaal Weer Meer’. Welke rollen hebben sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties hierin te spelen en wat kunnen beleidsmakers doen om cultuur betaalbaar en aantrekkelijk te houden? Met Jessy Siongers (coördinator Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie UGent), Katia Segers (Vlaams parlementslid, Vooruit) en Bert D'Hondt (raadgever armoedebestrijding, kabinet Vlaams minister Dalle)
7. Van een ratrace naar een 'human race'? De burn-outpandemie manifesteert zich nu in alle hevigheid. Hele sectoren raken stilaan uit balans. De aandacht voor mentaal welzijn was nooit zo groot maar intussen raast alles en iedereen verder. Mensen die afhaken zijn vaak ook betrokken burgers, vrijwilligers, trekkers. Hoe streven sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties naar een samenlevingsmodel op mensenmaat? Hoe raken beleidsmakers verder dan lippendienst? Met Ignace Glorieux (prof. sociologie VUB), Orry Van De Wauwer (Vlaams parlementslid, CD&V) en Priscilla Keuppens (jongerenadviseur Vlaamse Jeugdraad)
8. Werken aan burgerschap en gemeenschapsvorming in versplinterde en veelgelaagde contexten. Do’s en don’ts? Deelnemen aan de maatschappij en die vorm helpen geven. Is dat de hoeksteen van elke democratie? Drijft individualisering of solidariteit boven? Als organisaties ‘gemeenschap vormen’, bedoelen ze dan de klassieke, ons bekende, gemeenschap of ook de nieuwere gemeenschappen? Is gemeenschapsvorming ‘gezellig samenzijn’ of stilaan een daad van verzet? Hoe kunnen beleidsmakers burgerschap stimuleren? Met Artemis Kubala (voorzitter LEVL), Wouter Rogiers (kabinet Jambon), Luc De Droogh (coördinator verstedelijking en gemeenschapsvorming, HOGENT) en Anton Van Dyck (auteur 'Alles kapot')
9. Werken met of tegen het beleid. Hoe positioneren we ons op een slappe koord? - VOLZET Sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties zijn ‘civiele actoren’, gedreven door wat er leeft in de samenleving. Beleidsmakers pogen te beïnvloeden wat er leeft. Dus komen ze elkaar tegen. Werk je mee met beleid of ga je er tegenin? Kan het allebei zonder verlies van autonomie? Wat hebben we te verliezen en wat te winnen? Met o.a. Omar Ba (consultant diversiteit en inclusie & publicist), Jan Denolf (departement CJM) en Bie Vancraeynest (freelance writer, vzw Toestand)
10. Maatschappelijk een verschil maken. Makkelijker gedaan dan gezegd? Sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties betekenen iets voor de samenleving. Zoveel is zeker. Maar wat precies? Wat is hun rol in de ‘geschiedenis van overmorgen’? Welke sterktes, hefbomen en goede praktijken zijn er? En hoe maken ze dat tastbaar en zichtbaar? Met o.a. Geert Boutsen (docent UCLL), Melina Verbeeck (coördinatie productie en projecten bij BRUZZ), Marius Meremans (Vlaams parlementslid, N-VA) en Joon Bilcke (Unie der Zorgelozen)
11. De kracht van verbeelding. Hoe de wereld al doende veranderen? - VOLZET Gewoon doen! Experimenteren, laboratoria opzetten, de vlucht vooruit nemen, via artistieke interventies de toekomst verbeelden… het gebeurt op verschillende plekken in Vlaanderen en Brussel. Is er voldoende verbeelding? Laten we die voldoende toe? Is er ruimte voor binnen de huidige beleidskaders? Rommelen in de marge of net niet? Met Mia Grijp (Sering vzw), Lode Vermeersch (onderzoeker bij HIVA) en Els Rochette (one.brussels)

Aan elke tafel kunnen max. 12p aanschuiven. Aarzel niet en kies nu je favoriete Tafel van Vermenigvuldiging! (Let wel: als je op het formulier je keuze maakte, vergeet dan onderaan niet op ‘next’ te klikken en daarna op ‘inschrijven’.)

First Dates

Wascabi brengt het sociaal-culturele en amateurkunstenveld samen. De organisaties zelf, maar ook mensen die vanuit het beleid of de administratie mee richting geven aan deze sectoren. Wil je een beleidsmaker laten kennismaken met jouw organisatie? Wil je hen meenemen in jouw organisatieverhaal? Of heb je een prangende vraag die je graag door één van hen beantwoord ziet? Grijp dan je kans en schrijf je in voor een First Date met één van de volgende personen. UPDATE 20/07/22: Alle First Dates zijn VOLZET
  • Wouter Rogiers: kabinet Jambon; verantwoordelijk voor sociaal-cultureel werk en amateurkunsten
  • Stephanie D’Hose: Vlaams parlementslid (Open VLD), Commissie Cultuur
  • Orry Van De Wauwer: Vlaams parlementslid (CD&V), Commissie Cultuur
  • Marius Meremans: Vlaams parlementslid (N-VA), Commissie Cultuur
  • Katia Segers: Vlaams parlementslid (Vooruit), Commissie Cultuur
  • Elisabeth Meuleman: Vlaams parlementslid (Groen), Commissie Cultuur
  • Mieke Ackx, teamverantwoordelijke sociaal-cultureel en transversaal bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media
  • Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris en VGC-collegelid voor jeugd, cultuur en sport

First Dates zijn vluggertjes van max. 15’. Om een goed gesprek te garanderen zijn de plaatsen zéér beperkt. --> intussen zijn alle First Dates volzet.

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart