header handjes

CultuurContentement publiceert regiorapporten

Na de presentatie van de algemene bevindingen over de cultuurbeleving van burgers in Vlaanderen en de unieke gemeenterapporten, komt CultuurContentement nu ook met regiorapporten. Onder meer voor de Vormingplus-regio's zijn er rapporten opgemaakt. Elke gemeente komt nu dus ook aan bod op een kleinere schaal.

In maart 2018 presenteerden de organisaties achter het CultuurContentement, waarvan De Federatie één van de trekkers is, de bevindingen van de burgerbevraging rond cultuurbeleving in de eigen gemeente. In elf gemeenten reageerden meer dan 100 inwoners en daarom ontvingen zij een uniek rapport. De gemeenterapporten waren erg gegeerd en meerdere gemeenten vroegen er dan ook een aan. De teller van unieke rapporten staat inmiddels op 26. 

Regiorapporten

Ook samenwerkingsregio's klopten aan: Meetjesland,  Interwaas, Klein-Brabant, De Zuidrand en Zuidelijke Westhoek kunnen inmiddels hun cijfers vergelijken met de Vlaamse gemiddelden. Bovendien is voor bijna elke Vormingplusregio  een rapport gemaakt. 
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke