header handjes

Start eerste projecten in zicht, maar budget nog ongekend

We schrijven 17 december 2019. Over exact 14 dagen schieten de eerste bovenlokale projecten uit de startblokken. Toch weten de betrokkenen nog steeds niet of zij 100% zeker kunnen rekenen op het eerder toegezegde bedrag. Besparingen… brengen ook hier onzekerheid.

’t Is lang wachten als je staat te popelen

Projectwerking zorgt voor dynamiek. Daarom trok de Vlaamse overheid bijna 7,5 miljoen uit voor deze belangrijke pijler in het decreet bovenlokale cultuurwerking. Van de eerste lichting krijgen 34 indieners de kans om te experimenteren en te groeien in hun culturele praktijk. Dit voorjaar al -voor 15 mei 2019 om precies te zijn- dienden gegadigden hun aanvraag in, om (pas) vanaf 1 januari 2020 te mogen starten. De tijd tussen goesting en draagvlak creëren en in uitvoering gaan, bedraagt meer dan een half jaar. In oktober kregen de primussen van de klas te horen op welk bedrag ze daarvoor mogen rekenen. Tot… de besparingscijfers begonnen te circuleren en ook deze pioniers mogelijks getroffen kunnen worden…
Parkeermeter
Kortwiek de projecten niet,
voor ze goed en wel begonnen zijn.
De Federatie

Behoud de 3.143.371 euro aub

Want er is een besparing van 6% voorzien op alle subsidies, met af en toe een uitzondering (erfgoed - 3%, projectsubsidies kunsten - 60%). Voor de bovenlokale subsidielijnen geldt ook een besparing van 6%. Alleen kan het Departement Cultuur geen gedetailleerde info geven over het effect daarvan op ‘ronde 1’ (of 2) zolang de minister niet heeft beslist. Het al dan niet toepassen van de besparing van 6% op de eerste ronde bovenlokale cultuurproducten moet nog beslist worden door de minister. En dat terwijl tal van projecten intussen personeel hebben aangeworven om operationeel klaar te staan.   Of de 3.143.371 euro toegezegde middelen effectief 3.143.371 euro blijven, is dus nog bang afwachten. Ten laatste op 19 december verwachten we nieuws. Niets te vroeg! Want cultuur wil gewoon verder doen in waar ze goed in is. Daarom hopen wij ten stelligste dat de besparingsmaatregel niét met retroactieve kracht wordt toegepast (hoe onfair zou dat zijn…). Ook voor toekomstige indienrondes moet er een stevig budget overeind blijven.

Momenteel buigt deze pool van beoordelaars zich over de tweede ronde  aanvragen.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke