header handjes

Financiële impulsen?

Wie energie steekt in samenwerking krijgt hiervoor graag een financieel duwtje. We sommen enkele suggesties op om de coöperatie extra zuurstof te geven.

Koor Stem Schoolzandag Anderlecht 4

(c) Koor&Stem

Subsidie voor innovatieve partnerprojecten

Een partnerproject bestaat uit min. twee partners waarvan minstens één culturele partner en minstens één niet-culturele partner, bijvoorbeeld uit het onderwijs. De projectsubsidie bedraagt minimaal 7.000 euro. Dubbele subsidiëring is uitgesloten. Deze subsidielijn is in het leven geroepen om uit de comfortzone te treden en grenzen te verleggen. Het is een stimulans om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te onderzoeken. Ontdek hier alles over de innovatieve partnerprojecten.

Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

Deze lijn voorziet subsidie voor cross-verbindingen wanneer cultuur (bv. amateurkunsten) en partners uit andere domeinen (bv. deeltijds kunstonderwijs en/of onderwijs) elkaar vinden in een project dat ‘bovenlokaal’ is (d.w.z. meerdere gemeenten omvat). Het project heeft een duurtijd van maximaal drie jaar. Lees hier alles over de subsidie voor bovenlokale projecten.
OP/TIL biedt advies
voor wie een projectsubsidie binnen deze lijn wil aanvragen.

Dynamoproject

Het gaat om een financiële ondersteuning voor een creatief schoolproject van maximum 2.000 euro. Een dynamoproject duurt langer dan één dag, is het initiatief van een school (lager of secundair onderwijs) en betrekt minstens één andere culturele partner. Dit kan bv. amateurkunsten zijn. Lees hier alles over de Dynamoprojecten.

Kunstkuur

Versterk kunst en cultuur binnen je school door een samenwerking met de academie. En waarom ook niet, als derde partner: een amateurkunstengezelschap? De school krijgt er ‘uren’ voor en een werkingsbudget om materiaal en externe partners te vergoeden. Check alle voorwaarden voor een Kunstkuur.

Alternatieve leercontext

Leerlingen die toestemming krijgen om een vak volledig of gedeeltelijk in een alternatieve leercontext te volgen, beïnvloeden op geen enkele manier de financiering. De leerling blijft financierbaar vanuit de Vlaamse overheid alsof hij/zij het vak in de academie zelf volgt. Check hier alle info over de alternatieve leercontext.

Projectsubsidie in jouw gemeente

Verschillende Vlaamse steden en gemeenten kennen projectsubsidies toe. Cultuurverenigingen – al dan niet aangesloten bij de Cultuurraad – kunnen hierop beroep doen wanneer ze een project willen realiseren dat de normale werking overstijgt. Samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs is daar een voorbeeld van. De voorwaarden verschillen van gemeente tot gemeente. Vraag het na in jouw woonplaats.