header handjes

Het nieuwe decreet: de kleine lettertjes krijgen vorm

Op de valreep van 2017 keurde Vlaams cultuurminister Sven Gatz het visitatie- en beoordelingsprotocol goed. Hiermee is alvast een belangrijke handleiding voor de organisaties en de visitatoren afgewerkt. Binnenkort wordt ook de officiële lijst van externe deskundigen bekend. En nog deze maand zal duidelijk worden welke organisatie wanneer zijn visitatie kan verwachten. Intussen geeft/gaf de administratie ook bijkomende richtlijnen bij het voortgangsrapport. Je merkt het: de concrete uitvoering van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk is volop bezig. Download hier alle nieuwe officiële documenten. 

Handen


Minister keurt protocol goed

Nadat de Vlaamse regering eind oktober het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe decreet voor onze sector goedkeurde, was het gas geven om één en ander concreet te vertalen. Een door de minister opgerichte adviescommissie verfijnde het beoordelings- en visitatiekader. Op 4 december organiseerde De Federatie samen met de administratie een sectormoment om na te gaan hoe de 139 aanwezigen aankeken tegen het protocol. Naar aanleiding daarvan zaten we met de administratie en het kabinet samen om de aanpassingsvragen te overlopen. Vlaamse cultuurminister Sven Gatz keurde finaal het protocol goed, waarin rekening werd gehouden met heel wat suggesties en opmerkingen van de organisaties. Het goedgekeurde protocol kan je hier terugvinden.

Minister duidt externe deskundigen aan

In het najaar van 2017 konden men zich kandidaat stellen om als externe deskundige op te treden bij de visitaties en bij de beoordelingen (voor alle organisaties) in 2020. Weldra keurt de minister de lijst goed. Van zodra de lijst beschikbaar is, informeert De Federatie onmiddellijk haar leden. Organisaties hebben vanaf dan 14 dagen de tijd om aan de administratie eventuele onverenigbaarheden met bepaalde deskundigen te signaleren (bijvoorbeeld iemand die in de Raad van Bestuur van de organisatie zit). Dan kan het puzzelwerk voor de administratie van start gaan: de visitatiecommissies samenstellen en de organisaties in clusters onderbrengen, waardoor elke organisatie eind januari zou moeten weten in welke periode van 2018 zij zich aan een visitatie mogen verwachten. Tussen haakjes: dit geldt enkel voor de landelijke organisaties, want voor de regionale Vormingplussen voorziet het decreet dat de evaluatie (van de huidige beleidsperiode) en de subsidieaanvraag (voor de volgende beleidsperiode) in 2020 samen worden behandeld. 

Administratie opent KIOSK voor het voortgangsrapport

Om de visitaties goed te kunnen voorbereiden, zullen de deskundigen het voortgangsrapport lezen dat de organisaties uiterlijk op 31 maart moeten indienen. In dit rapport blikken ze terug op 2017, geven ze aan welke acties ze in 2018 voorzien en hoe ze naar het einde van de beleidsperiode in 2020 werken. Al deze documenten zullen ze nu voor de eerste keer via KIOSK indienen (via deze link kom je op de algemene KIOSK-pagina van de administratie terecht). Dit is dé digitale poort waarlangs voortaan alle officiële communicatie en subsidieaanvragen tussen de administratie en de organisatie zal verlopen. Eerder kregen alle organisaties een login, weldra het bericht dat ze in hun eigenste KIOSK kunnen beginnen werken.  De administratie gaf tijdens vormingsmomenten van het steunpunt volgende presentatie met bijkomende richtlijnen voor het voortgangsrapport (klik hier om te downloaden). We bezorgden deze presentatie intussen aan alle organisaties en nemen het punt ook nog eens op tijdens de werkgroepvergaderingen van januari. 

Ook organisaties geven volop gas

Het is nauwelijks bij te houden: de nieuwe informatie over wat moet, mag en niet mag; de vormingsmomenten die Socius (klik hier voor een overzicht) aanbiedt; de interne afspraken en planningen rond het voortgangsrapport, de strategische blik naar de toekomst en noem maar op. Wie vandaag in de sector ronddwaalt, neemt best het woord "planlastvermindering" niet in de mond, althans niet met een brede glimlach. Ben je het noorden kwijt?  Werp een blik op onze decreetwebsite (klik hier) of neem gerust contact op met JorisLiesbeth of Dirk