header handjes

218 seconden stil voor slachtoffers

Op zondag 18 november legden Rondpunt, OVK-SAVE, Over-Hoop, Handicap International, Burgercollectief 1030/0 en het Brussels Gewest het verkeer stil op een Schaarbeeks kruispunt.

We stonden gedurende 218 seconden, samen met staatssecretaris Debaets en burgemeester Clerfayt, stil bij de 218 dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers in 2017 in Brussel.

Elke derde zondag van november is het World Remembrance Day. Op die dag staat de herdenking van alle gewonde en dodelijke verkeersslachtoffers en hun families centraal.

Rondpunt 2 Ihd2018 817 9

© Rondpunt VZW