header handjes

Oproep innovatieve partnerprojecten: ook iets voor jou?!

Op 15 juni zwaaien de KIOSK-deuren voor de subsidielijn ‘Innovatieve partnerprojecten’ opnieuw open. Vanaf die dag - en tegen ten laatste 15 juli 2019 - kunnen culturele spelers voor de derde keer op rij een aanvraag doen om samen met niet-culturele spelers uit de comfortzone te treden en middelen en tijd in te zetten om grenzen af te tasten en volop te exploreren. 

Win-Win

De eerste oproep dateert al van 2017. Onder het motto ‘cultuur moet vaker over de muurtjes kijken’ maakt minister Gatz elk jaar projectmiddelen vrij om intense en vooral innovatieve samenwerkingen te stimuleren. De nadruk ligt op het leren van elkaar en gebruik maken van elkaars know-how, tools en netwerk. Na een eerste selectieronde, stellen kandidaten hun beoogde resultaat (meestal een concreet product) aan de jury voor. 

Passion Led Us Here

Derde keer, goede keer?

FMDO, Oud Wijzer vzw, Cinemaximilaan, Eva vzw: het zijn allemaal voorbeelden van sociaal-culturele organisaties die al een subsidie mochten ontvangen. Vorig jaar lag het aantal aanvragen vanuit onze sector merkelijk lager dan tijdens de eerste indienronde, maar het aantal toekenningen lag procentueel hoger dan de eerste keer. Good vibes dus om vanuit sociaal-cultureel werk en amateurkunsten opnieuw massaal in te dienen via deze oproep!

Wist je dat?

De projectsubsidie loopt maximaal drie jaar en (nieuw!) bedraagt maximaal 80.000 euro per project. De minister beoogt zo een subsidie van ongeveer 25.000 euro per jaar. Het project mag geen dubbele subsidiëring genieten en de eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minstens 25% van de totale kosten. 

Over de verdere voorwaarden en formaliteiten lees je meer op de website Cultuur van de Vlaamse overheid. Wij duimen alvast voor een rijke oogst sociaal-cultureel getinte projecten!

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke