header handjes

Bespreking beleidsbrief Jambon in de Commissie Cultuur

Minister Jambon presenteerde zijn 'BBT', het nieuwe format voor de vroegere beleidsbrief, in de Commissie Cultuur. We analyseerden de BBT zelf al in een vorig artikel, maar luisterden nu ook geboeid naar de commentaren van de andere parlementsleden. Lees mee welke relevante zaken aan bod kwamen voor amateurkunsten en sociaal-cultureel werk.

Corona voorop

Hoewel de coronacrisis niet echt een prominente plek inneemt in de beleidsbrief cultuur, kreeg ze in de commissie cultuur wel de nodige aandacht. Elk parlementslid startte zijn of haar tussenkomst met een evaluatie van de huidige steun- en relancemaatregelen. Orry Van de Wauwer (CD&V) vroeg zich luidop af of er middelen voorzien zijn voor een 2e ronde van het noodfonds cultuur in 2021. De eerste ronde, die tijdens de zomermaanden liep, had heel wat mankementen (moeilijke timing, ingewikkelde procedure en vooral een te korte referentieperiode waardoor verliezen van het najaar niet in rekening gebracht werden) en ook de net gelanceerde culturele activiteitenpremie wordt niet als een volwaardig steunmechanisme voor de culturele sector aanzien.
2020 Wascabi Parlementairen Web 18

Orry Van de Wauwer (CD&V)

2020 Wascabi Parlementairen Web 2
Jambon gaf een stand van zaken mee van die activiteitenpremie: er werd al voor 16 miljoen euro aangevraagd, waarvan 10 miljoen ook effectief toegekend werd. Deze loopt nog tot mei 2021. Van een 2e noodfonds is momenteel geen sprake.
Stephanie D'hose (Open VLD) vroeg welk traject er gevolgd zal worden om te antwoorden op de vraag in de beleidsbrief "welke structurele veranderingen de pandemie teweeg heeft gebracht en hoe we daar als sector en als overheid kunnen mee omgaan".

Amateurkunsten en sociaal-cultureel werk

Amateurkunsten en sociaal-cultureel werk speelden allerminst een hoofdrol in deze bespreking van de beleidsbrief, maar toch konden we voor beide sectoren enkele relevante quotes optekenen: Marius Meremans (N-VA) benadrukte terecht het belang van amateurkunsten in Vlaanderen en de vele mensen die aan amateurkunsten doen. Hij vroeg zich af of er een herwerking van het decreet amateurkunsten komt, wat door Jambon volmondig bevestigd werd. Hij stelde dat het onderzoek amateurkunsten, dat in diezelfde commissie cultuur voorgesteld werd, de basis zal vormen voor die herwerking van het decreet. Orry Van de Wauwer (CD&V) blikt tevreden terug op de toekenning van de werkingsmiddelen aan het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Hij vraagt zich wel nog af hoe de projectenregeling in dit decreet in 2021 zal verlopen, gezien er in de beleidsbrief gewag gemaakt wordt van prioriteiten in die projectenregeling die inspelen op het zoeken naar werkende antwoorden op de gevolgen en uitdagingen van de coronacrisis.
2020 Wascabi Parlementairen Web 25

Nog enkele andere topics

Katia Segers Web Low 02
Natuurlijk kwamen ook nog heel wat andere onderwerpen ter sprake tijdens deze commissie cultuur. Zo hield Katia Segers (sp.a) een vurig pleidooi voor meer inzet op kunst- en cultuureducatie. Heel wat parlementsleden vroegen zich ook af hoe de minister de beloofde dataverzameling en -monitoring vorm zal geven. Ook het bereik van Cultuurloket werd bevraagd, samen met heel wat bedankingen voor hun rol in deze coronacrisis. Ook het vrijwilligersbeleid, het net gesloten VIA6-akkoord en de rol van OP/TIL passeerden de revue.

Deze besprekingen kan u integraal herbekijken op de website van het Vlaams Parlement of op het Youtube-kanaal van het Vlaams Parlement.

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart