header handjes

Nieuwjaarscadeau. Ons jaarmagazine is er ook voor jou.

Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. Overal in Vlaanderen en Brussel werken vrijwilligers maar ook cultuurprofessionals zich uit de naad. Wat levert dat op? Welke tendensen kunnen we benoemen en wat moet het beleid zeker weten? We nemen je mee doorheen 68 fascinerende bladzijden brandstof. Voor wat samen, beter en anders kan.

Vorig jaar selecteerden we voor lokale cultuurspelers een top 4 van zeker te lezen artikels. Deze keer is er geen beginnen aan :-) Blader maar eens gewoon door het magazine. Of het nu innovatieve praktijken zijn, het proces van maatschappelijke verandering, lokaal werken met maatschappelijke impact... Of het belang van plaatsen waar je welkom bent, van expliciete participatiemechanismen of van het bovenlokale niveau dat steeds meer vorm krijgt. Lees/download Wascabi 2023 integraal hieronder of download de aparte artikels! Veel leesplezier.

Lees je Wascabi liever op papier? Bel dan 02/2449339 of mail naar info@defederatie.org. Laat je adres achter en even later vindt u een gratis exemplaar in uw postbus. (vanaf 3 exemplaren rekenen we de verzendkosten aan)


Plekken waar je telt en meegeteld wordt

Als corona één ding duidelijk gemaakt heeft, is dat het belang van verbindende plekken, waar burgers traag bouwen aan de ruggengraat van een samenleving. Door kleine ontmoetingen mogelijk te maken, vermijden amateurkunsten- en sociaal-culturele organisaties dat burgers ‘uitchecken’. Pas dan komt er ruimte om van deze plekken deeltjesversnellers van maatschappelijke innovatie te maken. Worden ze – radicaal in al hun ‘softheid’– voldoende naar waarde geschat? In gesprek met Wiet De Boodt en Julie Sano van Dito vzw; met Jamila Hamddan Lachkar van kwb Eensgezind en met Sofie Goethals, Liesbet Sourbron en Denise van BlinkOut. Met een reflectie door professor Ignace Glorieux.
221108 blinkhuis mechelen 528 LOW RES

(c) Sien Verstraeten

"Bundel de krachten"

03 Suzy Bleys s RGB 13 LOWRES

(c) Sophie Nuytten

Je kan Brussel pas goed besturen als je met twee voeten in de stad staat. Dat ervaart Suzy Bleys, adjunct-kabinetschef van Pascal Smet die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd is voor Cultuur, Jeugd en Sport. “Als Vlaanderen wil weten wat er zit aan te komen, moet het kijken wat het sociaal-cultureel werk in Brussel doet, dat is het labo voor Vlaanderen, voor de rest van ons land.”

Met copy-paste geraak je nergens

Sociaal-cultureel werk is zowel kleinschalig werken als sleutelen aan maatschappelijke systemen. Al wordt dat kleinschalige niet naar waarde geschat en wordt dat streven naar grote veranderingen ons soms kwalijk genomen. Hoe verzoen je die twee? Hoe verhoudt de top zich tot de bottom? En hoe versterken of dwarsbomen lokaal en nationaal elkaar, bij verenigingen en in het beleid? In gesprek met Elisabeth Meuleman (Groen), Bart Hombrouckx (Ferm) en Koen Wynants (Commons Lab). Met een reflectie door Wim Dries (VVSG/Stad Genk)
01 Elisabeth Meuleman Koen Wynants Bart Hombrouckx Adobe RGB 03 LOW RES

(c) Sophie Nuytten

Vlaanderen gidsland voor amateurkunsten

Huis voor de Kunsten Limburg 4

(c) Alf Mertens

Vlaamse organisaties moeten weg vanonder de kerktoren, zegt de Vlaamse regering. De zaadjes van de internationalisering moeten weelderige planten geven die ver over de grenzen kruipen. Amateurkunstenorganisaties zijn sinds jaar en dag internationale trekkers die zusterorganisaties elders tot voorbeeld dienen en sterke partners zijn. Vier buitenlandse collega’s over hun ervaringen. Met bijdrages van Chantal Lambie, Ulf Rosenberg, Makis Moulos en Titus Van 't Veer. Jeroen Keymeulen schreef een reflectie.

Een zweeppartij van twee miljoen mensen

Maatschappelijke verandering vraagt tijd. En tijd is wat politici niet meer lijken te hebben. De waan van de dag staat een langetermijnvisie en dito beleid in de weg. Particratie doet de rest. Wat betekent dit voor organisaties die van maatschappelijke verandering hun bestaansreden maken? Ligt het terrein open om onze collectieve kracht om te zetten in collectieve macht? In gesprek met Isaak Dieleman (Landelijke Gilden), Maya Maes (Bral) en Didier Vanderslycke (Orbit). Met een reflectie door Stephanie D'Hose (Open VLD)
04 BRAL Adobe RGB 20 LOW RES

(c) Sophie Nuytten

Radicaal mikken op wat moet

Foto artikel Velt

(c) François De Heel

Innovatie is het ordewoord van de dag. Voor het sociaal-cultureel werk was het dat altijd al. Met opmerkelijke vernieuwende manieren van werken, maar ook door radicaal te kiezen voor datgene waar vandaag de grootste nood aan is: verbondenheid en gemeenschapsgevoel. Met praktijken van Kunstwerkt, Velt, Voem, Muntuit, Citizenne, Sankaa en Timotheus.

Het precaire evenwicht tussen verontwaardiging en energie

Tijdens corona waren het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten de lijm die de boel bijeenhield. Maar nog voor organisaties konden herademen, was de volgende crisis er. En de volgende. Welke impact heeft dit op hun werking en hun personeel? De Federatie bevroeg recent het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten. We leggen enkele stemmen uit de sector een aantal van die stellingen voor. In gesprek met Liesbeth Provoost (Avansa Oost-Brabant), Geert Van Isterdael (UilenSpiegel), Koen Victoor (Danspunt), Orry Van de Wauwer (cd&v), Gianni Canu (IC) en Barbara Luypaert (Cultureghem).
07 Darna s RGB 25 LOW RES

(c) Sophie Nuytten

Bovenlokaal: kansen voor wie ze weet te vinden

02 Marius Meremans Els Buffel Nathalie van Leuven s RGB 28 LOW RES

(c) Sophie Nuytten

Vlaanderen heeft een duidelijk idee van hoe gemeenten hun onderlinge samenwerking, in vijftien strak afgebakende regio’s, moeten vormgeven. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en bovenlokale cultuurwerking moeten in dat nieuwe verband een plek vinden. Top of flop voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten? In gesprek met Els Buffel (Kunstwerkt), Nathalie Van Leuven (Avansa Mid- en Zuidwest) en Marius Meremans (N-VA)

Een ijsje van vijf frank

Het Participatiedecreet, dat bijna vijftien jaar geleden werd goedgekeurd, lijkt ten dode opgeschreven te zijn. Minister van Cultuur Jan Jambon wil participatie inschrijven in de andere cultuurdecreten en via die weg de drempels voor “deelnemen en deelhebben” van kansengroepen in “vrijetijdssectoren” slopen. De afgelopen jaren hebben opeenvolgende besparingsrondes het decreet uitgehold. Wat vinden bevoorrechte getuigen van de resultaten van het participatiebeleid, en van de weg die de Vlaamse regering er mee lijkt in te slaan? Met bijdrages van Els Tijskens (De Rode Antraciet), Wim Oris (Compagnie Tartaren), Lut Vanden Buverie (Welzijnsschakels) en Katia Segers (Vooruit).
05 Els Tyskens Adobe RGB 08 LOW RES

(c) Sophie Nuytten

We zijn ongevaarlijk als we niet één front vormen

06 Eva Hambach Emmeline Orban Adobe RGB 03 LOW RES

(c) Sophie Nuytten

Tot enkele jaren geleden liepen de vertegenwoordigers van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en de voorlopers van het Plateforme Francophone du Volontariat elkaar alleen op Europese fora tegen het lijf. Vrijwilligers aan weerszijden van de taalgrens botsen nochtans op dezelfde problemen. Eva Hambach en Emmeline Orban over trends en uitdagingen in het vrijwilligerswerk.

State of the Region afgerond

Ontmoeting, inspiratie en feedback. Dat was State of the Region. Een reeks netwerkmomenten voor cultuurprofessionals én vrijwilligers met ambitieuze projecten. Een ideale biotoop ook om de aanwezigheid en noden rond 'bovenlokale cultuurwerking' te toetsen aan de hand van cijfers, feiten en verhalen.
20191205 SOR OB highres75 LOW RES

(c) Sophie Nuytten

Wascabi-event 2022, een terugblik

Wascabi 2022 LOW RES

(c) Sophie Nuytten

Op 2 september 2022 zoemde The Faculty van boven tot onder. Vermenigvuldigen dat het een lieve lust was. Gezapig, gezellig, maar ook kritisch en knetterend. Houvast zoekend in tijden van stevige turbulentie. Woorkunstenaar Hind Eljadid bond een gepaste strik rond deze eerste editie van de nieuwe Wascabi.

Onze ambities de komende jaren?

Wat kan je de komende jaren van De Federatie verwachten? Elf verschuivingen die zich vertalen in zes doelstellingen. Te lezen in onze jongste beleidsnota. De essentie blijft: De Federatie verbindt, informeert, betrekt, vertegenwoordigt en versterkt sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. Dat is de missie waar wij elke dag voor gaan. Omdat wij geloven in de kracht van deze sectoren voor onze samenleving. De Federatie meet zichzelf daarbij vier rollen aan: kennisdeler, beleidsbeïnvloeder, ondersteuner en communicator ten dienste van de (lid-)organisaties, partners en overheden.
Hindernissen geschilderd DRUK LOW RES

(c) Nena Peeters

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke