header handjes

Wat weten Wase vrijwilligers over het decreet bovenlokaal cultuurwerk?

Ook in de regio Waas & Dender kwamen begin mei een pak vrijwilligers en enkele cultuurprofessionals samen. Vierentwintig onder hen lieten in hun kaarten kijken.

Op 7 mei vond de Wase Inspiratiedag voor Vrijwilligers plaats. Van hen kwamen we te weten dat een grote meerderheid qua werking vooral gericht is op hun eigen stad of gemeente. Slechts 2 engageren zich voor de bredere regio. Meer dan de helft zegt het decreet bovenlokaal te kennen. Niet alleen van naam maar ook van indiencriteria. Zij overwegen zelfs misschien ooit op de bovenlokale subsidielijn in te dienen. Op de vraag wat de Wase vrijwilligers uit eigen beweging zouden doen met extra cultuurbudget, antwoordt 1/3de 'uitdiepen waar we mee bezig zijn', 1/3de 'verbreden van de doelgroep' en 1/3de 'een nieuw thema aansnijden.' "Inzetten op warme buurten en een verbonden cultuurleven," is waar één van de deelnemers expliciet van droomt.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke