header handjes

Geen nood aan talentontwikkeling voor Jazz en Folk?

Dossier: Talentontwikkeling in de amateurkunstensector

Jazz en Folk lijkt één van de vergeten disciplines waarvoor in het verhaal rond talentontwikkeling geen euro veil blijkt te zijn. Steven Vanderaspoilden, directeur van Muziekmozaïek Folk & Jazz, is teleurgesteld: "Deze afkeuring treft ook onze doelgroep: de vele duizenden amateurmuzikanten in Folk en Jazz, die niet de weg naar een professionele loopbaan of een gesubsidieerde muziekbeoefening nastreven, maar in de luwte hun talenten willen blijven ontwikkelen. Net voor hen ontwikkelden we  dit projectvoorstel."

Een project om podiumkansen en talentontwikkeling te verhogen

Op het einde van het voorjaar 2018 vroeg minister Gatz aan Muziekmozaïek om een visienota te ontwikkelen omtrent talentontwikkeling voor de amateurkunstenaars in Folk en Jazz. De meeste andere amateurkunstenorganisaties kregen een gelijkaardige vraag voor hun toepassingsgebied. De vraag sloot mooi aan bij een oefening die Muziekmozaïek eerder al had gemaakt samen met VLAMO en Koor&Stem. We dienden de nota in, samen met een projectvoorstel voor de geleidelijke uitrol van een aantal showcasemomenten, gespreid over de voornaamste centrumsteden in Vlaanderen.

Al  tien jaar verzorgt Muziekmozaïek de namiddagprogrammatie op het Luisterplein tijdens de Gentse Feesten. Tientallen jazzgroepen, bigbands, folkgroepen en Nederlandstalige kunstenaars kregen er de kans hun talent voor te stellen aan de luisteraars, maar ook aan de speciaal hiervoor uitgenodigde programmatoren en organisatoren. Met het voorgestelde project wilden we dit concept uitrollen in andere Vlaamse centrumsteden om zo een meer specifiek publiek van organisatoren en programmatoren van kleinere cultuurcentra, gemeenschapscentra, jeugdhuizen, lokale cultuur-vzw’s en dergelijke te bereiken.

Reactie laat op zich wachten en ontgoochelt

We zouden een reactie krijgen aan het eind van de zomer, maar het was wachten tot eind december 2018. Wij waren verheugd te lezen dat onze visie en de voorgestelde plannen erg hoog werden ingeschat. De ontgoocheling kwam echter snel toen we lazen dat er geen budget werd voorzien. En we hebben gegronde redenen om teleurgesteld te zijn:

Ten eerste kregen, alle andere amateurkunstenorganisaties (op één na) wel projectmiddelen. Ten tweede: door de voorgestelde geleidelijke implementatie zou de initiële impact op het totale beschikbare budget zeer klein zijn en dus geen grote verschuiving van middelen vragen. Maar bovenal was er de perceptie van de afkeuring. Deze afkeuring treft ook onze doelgroep: de vele duizenden amateurmuzikanten in Folk en Jazz, die niet de weg naar een professionele loopbaan of een gesubsidieerde muziekbeoefening nastreven, maar in de luwte hun talenten willen blijven ontwikkelen. Net voor hen ontwikkelden we  dit projectvoorstel.

Zo jammer, deze gemiste kans.

 

Steven Vanderaspoilden

Directeur Muziekmozaïek Folk & Jazz


Leer meer over Muziekmozaïek via deze link