header handjes

Wachten op G(odot)atz

Dossier: Talentontwikkeling in de amateurkunstensector

Begin 2018: OPENDOEK krijgt, net als de andere amateurkunstenorganisaties, van u, minister Gatz, de vraag om een nota op te stellen over talentontwikkeling en kwaliteitsbevordering, in ons geval voor het amateurtheater. Het achterliggende verhaal over de herbestemming van provinciale budgetten hoeven we hier niet nog eens uit de doeken te doen. We besluiten om de oefening grondig te doen. Het is tenslotte een mooie aanleiding om het bestaande systeem van wedstrijden eens onder de loep te nemen. Zei u niet dat we wat ruimer mogen denken? Dromen zelfs?

En dus steken we allemaal een tandje bij om een visie te ontwikkelen. Een enquête gaat naar onze 30.000 leden. Maar liefst één op drie antwoordt. We starten een werkgroep met mensen met een uiteenlopende achtergrond en organiseren met hen een reeks boeiende sessies. Dankzij enthousiasme en inzet kwamen we  tot een mooie nota ‘Talentontwikkeling’. Uw kabinet waardeert ons model met zijn vier pijlers (trajectontwikkeling – festivals – feedback – waardering).  En dus denken we dat de weg is gebaand om iets heel moois uit te zetten voor de sector.
Tickets - talentontwikkeling
 “We hebben ook nog wel een budgettering en een stappenplan nodig”, krijgen we te horen van uw ministerie. En hop, weer schuiven we bij OPENDOEK ander werk opzij om nog maar eens een dossier in te dienen. Ja, alweer een dossier.
 Vanaf dan ligt de bal in uw kamp.  En vanaf dan ... (wachten)…  “Tegen september formuleren we een antwoord”, horen we vervolgens.  September…. (oorverdovende stilte)…. U geeft interviews en trekt ze weer in. U zegt te willen doorgaan met wedstrijden, of toch niet? Er komen parlementaire vragen. Waarom duurt het zo lang? De amateurkunstenaars (maar liefst 1 op 3 Vlamingen!) willen weten waar ze staan. De organisaties  willen starten met hun voorbereidingen om plannen te kunnen uitrollen vanaf 2020, zoals hen gevraagd is.  … (er zal nu wel bijna een antwoord komen, toch?)… In de commissie Cultuur antwoordt u dat de oefening toch wat moeilijker is dan gedacht. Blijkbaar is er veel tijd nodig om onze innovatieve plannen grondig door te lichten. Er was ons toch gevraagd om te dromen?  Maar, zo stelt u voorop, de oefening moet grondig worden gemaakt. Voor Kerstmis zal er zeker duidelijk zijn.  Daarna … ( Het blijft zo lang stil. Hallo kabinet?)… En warempel: op 24 december, net voor het einde van de kantoortijd, ontvangen de amateurkunstenorganisaties een brief met daarin het verlossende antwoord: de verdeling van de middelen. En de oefening blijkt heel grondig gemaakt. Het beschikbare budget is namelijk gewoon in gelijke delen opgesplitst en zal zo onder de ’amateurkunstenorganisaties worden verdeeld. Helder toch? OPENDOEK gaat de kerstvakantie in met vragen. Als het kabinet dan toch geen extra middelen voorziet en het beschikbare budget gewoon op een wiskundige manier verdeelt, waarom hebben wij dan zoveel tijd en energie gestopt in het uitwerken van een model, een begroting en een stappenplan? Wat met de waardering voor de inhoud van ons dossier? Waar moesten we dan van dromen? Maar goed, we weten tenminste waar we nu staan, want we kennen een bedrag. Of toch niet? In uw ‘kerstkaart’  staat immers niet vermeld of er een apart budget wordt voorzien om de opstart van het plan te realiseren en of in het toegekende budget de personeelskost is opgenomen. Opnieuw klinkt het dat dat allemaal nog bekeken wordt. Wel krijgen wij de vraag om toch nog maar eens een dossier te schrijven. Over hoe wij nu zullen starten met talentontwikkeling. Dus, nog eens een nota uitwerken. Bovenop de taak die we al moeten vervullen. Zonder enige middelenvoor de voorbereiding van het traject. En met het vooruitzicht dat ook deze nota weer gewoon opzij wordt gelegd.  Weer vragen wij duidelijkheid. En weer …. (denk aan 4’33” van John Cage)…  Het is nu stilaan welletjes geweest.  Hoog tijd dat u klare wijn schenkt over de beschikbare middelen. Samen met de 2.200.000 Vlaamse amateurkunstenbeoefenaars zullen we dit nauwlettend in de gaten houden en hierover communiceren. We kijken naar (goede) gewoonte uit naar uw antwoord.  Namens OPENDOEK,  Dominic Depreeuw, Coördinator Communicatie

Meer weten over OPENDOEK? Breng ook een bezoekje aan hun webplek.