header handjes

39 nieuwe leden voor De Federatie

Dossier: Brussel

De Federatie toont zich graag van haar meest ambitieuze kant. De werking verbreden en het draagvlak voor sociaal-cultureel werk vergroten zijn slechts twee intenties die we voor onszelf formuleerden. Minder dan een jaar na de opstart, mogen we al spreken van een succes. 24 Brusselse koepelorganisaties sloten zich officieel bij De Federatie aan. Daarnaast versterken nog eens 15 burgerinitiatieven onze rangen. 

Om wie gaat het in Brussel?

AIF, BOp en Citizenne, voeren het alfabetisch lijstje aan. Maar de opsomming is lang. Ook Femma, FMDO of Fedos nestelden zich onder de vleugels van onze sectorfederatie, die tot voor kort enkel op Vlaams niveau opereerde.

De verbreding naar Brussel is voor ons een leerrijke expeditie. De specifieke eigenheid van de grootstad, het bovenlokale denken en de sterke wil tot samenwerking typeren deze werkgroep.

Vier keer per jaar brengt De Federatie dit bonte gezelschap samen. Er ligt genoeg werk op de plank:

  • nauwe banden smeden met nieuwe leden van de Brusselse cultuurcommissiel, de VGC-administratie en het VGC-kabinet
  • het nabij opvolgen van ‘de Brusselse visitaties'
  • coachend optreden bij het schrijven van beleidsplannen
  • in het oog houden van wat leeft en beweegt op commissievergaderingen
  • en onze wensennota ‘Brussel bindt’ gebruiken als toetssteen bij toekomstig cultuurbeleid

Dank jullie allen voor het vertrouwen. We geven er graag samen een lap op!

De verbreding naar Brussel is voor ons een leerrijke expeditie.
Elke Verhaeghe - De Federatie

En op het bovenlokale tussenniveau?

Kanshebbers om in te stromen in het decreet sociaal-cultureel werk, potentiële projectaanvragers op het decreet bovenlokaal cultuurwerk, vooral actief in stedelijke context, min of meer structureel uitgebouwd. Maar bovenal, maatschappelijk betrokken, gedreven, van en voor burgers. Dat zijn de leden van de werkgroep ‘burgerinitiatieven met landelijke ambitie’.
Wonderwijven, Growfunding of Furia, Rikolto of Universiteit Maatschappelijk Belang om er lukraak enkele te noemen. Ontdek de hele lijst hier
  • Door ook hen op gezette tijdstippen samen te brengen, timmeren we aan een duurzame band.
  • Deze initiatieven langzaam maar zeker stevig betrekken bij onze belangenverdediging of standpuntbepaling is het doel.
  • De Federatie gooit troeven in de schaal als een sterk netwerk, advies op maat, accurate informatie en toeleiding naar subsidies.
  • Maar we laten ons ook leiden door de behoeftes die ze zelf aanbrengen. Alleen zo kan onze dienstverlening optimaal werken.
In mei 2019 gingen we van start en sinds de zomer hebben we een solide groep. Nieuwe leden blijven welkom. 

Op donderdag 17 oktober – in de namiddag – komt de werkgroep burgerinitiatieven voor de tweede keer samen. Wil je proeven wat we te bieden hebben? Stuur dan eenvoudigweg een mailtje naar elke@defederatie.org