header handjes

Decreet bovenlokaal cultuurwerk van start

Dossier: Decreet bovenlokale cultuurwerking
ZONSOPGANG
De Vlaams regering keurde op 15 juni 2018 het decreet over de bovenlokale cultuurwerking goed. Het nieuwe decreet wil, na de overdracht van de provinciale culturele bevoegdheden, een dynamische bovenlokale cultuurwerking stimuleren. Met het nieuwe decreet kunnen jeugd- en culturele actoren (vzw’s) die het lokale niveau overstijgen makkelijker samenwerken en bruggen slaan naar bijvoorbeeld onderwijs, welzijn, toerisme, economie en sport. De projectwerking moet organisaties alle kansen geven om te experimenteren en door te groeien. Dit decreet bevat zeker ook kansen voor sociaal-culturele organisaties. Vanaf 1 januari 2020 gaat dit decreet van start. Dan krijgen goedgekeurde projecten voor het eerst subsidie. Die aanvragen moeten ingediend zijn tegen ten laatste 15 mei of 15 november 2019. Daarna volgt 2x per jaar een oproep.

Wil je graag meer weten over deze wetgeving?

Neem dan contact op met Elke, ze helpt je graag verder.