header handjes

Rode draden in de verkiezingsboodschappen van De Federatie

Dossier: Verkiezingen 2024

Een rode draad in alle beleidsaanbevelingen is de vaststelling dat het breed vertakte sociaal-cultureel werk en amateurkunstenveld in Vlaanderen weet wat er leeft. En dat politici daar kunnen gebruik van maken. Ze weten wat er leeft door jaarlijks honderdduizenden activiteiten overal in Vlaanderen en Brussel. Door de vinger aan de pols te hebben van meer dan 2 miljoen Vlamingen die amateurkunsten beoefenen. Ze werken dagdagelijks aan kleine en grote innovatieve oplossingen voor maatschappelijke kwesties.

Dit impliceert dat sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties beleidsverantwoordelijken op alle politieke niveaus deze centrale vragen stellen:

… Vertrouw ons

  • Geef sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties zoveel mogelijk ruimte. Letterlijk en figuurlijk. (fysieke en civiele – autonome - ruimte)
  • De samenleving ‘maken’ wordt steeds complexer. Omarm co-creatie met maatschappelijke actoren. Werk met hen samen in functie van concrete oplossingen.
  • Erken en ondersteun de waarde van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties als ‘laboratoria voor samenlevingskwesties’

… Respecteer ons

  • Respect voor de belangrijke rol van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties betekent ook een kwaliteitsvolle, duurzame opvolging van en dialoog met deze organisaties. Zorg daarom voor een aanwezige, transparante overheid die minstens haar kerntaken op een grondige manier uitvoert. Versterk concreet het Vlaamse departement Cultuur.
  • Ga voor één coherente visie op maatschappelijke middenveldactoren die consequent concreet vertaald wordt op alle beleidsniveaus. Want zowel Europese als lokale regels hebben effect op de werking van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties.

… Spreek met ons

  • Gebruik maximaal de expertise, de signalen en het bereik van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties om de samenleving in zijn totaliteit vorm te geven. Zorg dat die expertise verder gevoed wordt door te gaan voor maximale cultuur- en beleidsparticipatie van alle burgers én van kansengroepen.
  • Hanteer de expertise van organisaties inzake participatie als hefboom voor democratische, politieke, vernieuwing.

... Versterk ons

  • Investeer in sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties. Het is een rechtstreekse investering in het welzijn en welbevinden van bijna de helft van de Vlamingen. Hun subsidies zijn peanuts in vergelijking met hun maatschappelijke effecten.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart