header handjes

Schepen Marleen Kauffmann (Leopoldsburg) wil fysieke ruimte voor verenigingen vrijwaren

Dossier: Culturele Connecties

Cultuur heeft haar altijd geboeid. ‘Ik ben grootgebracht in verenigingen,’ klinkt het bij Marleen Kauffmann, cultuurschepen (CD&V) in het Limburgse Leopoldsburg. Tot op vandaag is zij bestuurslid van Ferm-Heppen. Maar ze draagt elke vrijwilliger die zich inzet voor cultuur een warm hart toe. Want hun enthousiasme, creativiteit en sociaal engagement maakt dat deze schepen zich voor 300% inzet.

MARLEEN EVIOCLICK 35

(c) Evioclick

Marleen Kauffmann. Voor CD&V intussen 11 jaar Schepen van Mobiliteit, Cultuur, Onderwijs, Wijkwerking, Toerisme en erfgoed. In Leopoldsburg, een gemeente met 17.000 inwoners. Geeft na de gemeenteraadsverkiezingen bewust de fakkel door.

Welke boodschap wil je je opvolger dan geven?

Op een bepaald moment moet je durven loslaten en de bevoegdheid overlaten aan een volgende met nieuwe ideeën en nieuwe inzichten. Dat is goed, om zowel de vrijwilligers als je cultuurmedewerkers wakker te houden. Mijn opvolger geef ik de raad om vooral heel veel te luisteren naar de sector om te weten wat er leeft. Betrokkenheid, overal naartoe gaan, aanwezig zijn, is belangrijk voor een Schepen van Cultuur. Verder moet je samenwerking stimuleren. Tussen culturele spelers, maar ook onderwijs, bedrijven, kunstenaars. Zelf had ik ook een boontje voor cultureel erfgoed en inclusief cultuurbeleid.

Hoe hard leeft ‘het cultureel verenigingsleven’ in Leopoldsburg?

Wij zijn een culturele hotspot in Vlaanderen (lacht). Dat leeft hier! In Leopoldsburg is zoveel te doen… De cultuurraad is heel divers: Cultuursmakers, Femma, Ferm, Gezinsbond, Vlaams Kruis, KWB, Natuurpunt, Neos, Tuinhier, Velt, … 70 verenigingen in totaal. Gezinsbond vierde haar 100-jarig bestaan. Ferm-Heppen volgt in september. Tegelijk springt die laatste er voor mij uit omdat ze aan het verjongen zijn. Na corona zien we die jonge instroom stilletjes aan toenemen.
Vrijwilligers & bestuurders proberen we een duwtje in de rug te geven door hen af en toe in de spotlights te zetten via de Cultuurprijs of Feest van de vrijwilligers.
Marleen Kauffmann, Cultuurschepen Leopoldsburg

Op welke manier ondersteunt de gemeente het verenigingsleven nog?

Het financiële is dikwijls een groot probleem voor onze organisaties. Daarom geven wij heel laagdrempelige projectsubsidies van 500 euro aan wie samenwerkt met een andere vereniging. En met de kleine incentives van ECRU kunnen verenigingen ook heel wat doen.

Welke steen heb jij afgelopen legislatuur verlegd?

Als gemeente moet je soms zelf eerst initiatief nemen, om vrijwilligers te triggeren. De Grote Rappèl is een groot gemeenschapsvormend project waar bijna 600 vrijwilligers een totaalspektakel op poten zetten. Vijftien voorstellingen voor telkens 1.000 toeschouwers. De belangrijkste doelstelling? Mensen samenbrengen op vrijwillige basis. In het naaiatelier, voor decorbouw, de catering, als figuranten. En zo verbinden we niet alleen mensen, maar groeit ook het vrijwilligersbestand in onze gemeente. Mensen zijn echt wel bereid om projectmatig mee te werken. Daar vinden we ontzettend veel mensen voor. Wat fijn is! Sommigen krijgen de smaak te pakken om dan bijvoorbeeld met dans verder te gaan als lid van een vereniging.

Welke maatschappelijke uitdaging pak je het liefst samen met verenigingen aan?

Leopoldsburg telt ongeveer 1.000 inwoners die elk jaar komen en gaan. Wij zijn een ‘doorgangsgemeente’ waardoor het soms moeilijk is om mensen te betrekken. Wij hebben hard gewerkt op samenhorigheid en inwoners enthousiasmeren om mee te doen in onze gemeenschap.
MARLEEN EVIOCLICK 6 1

(c) Evioclick

Schuilt daarin voor jou de kracht van cultuur?

Cultuur is zo belangrijk. Dat vormt een gemeenschap. Eigenlijk probeer je iedereen te laten participeren. En dat doe je als schepen niet alleen, maar met een hele ploeg medewerkers, vrijwilligers en verenigingen. Op het resultaat ben ik heel fier.

Welke specifieke amateurkunstenactiviteit maakt jou trots?

Begin mei hebben we Artem expo als opvolger van de Week van de Amateurkunsten. Zo’n 30 kunstenaars hebben werken tentoongesteld na een open oproep. Het was een hele mooie expositie. Heel divers. We zijn trots op zoveel creativiteit in onze kleine gemeente. Vorige bestuursperiode is er niet alleen een Academie (voor jongeren) gekomen, we zetten ook in op creatieve ateliers met lesgevers voor volwassenen. We bieden een hele waaier aan disciplines. Workshops fotografie, textielkunst, schilderen, keramiek, sculpturen,…
De interesse in creatieve cursussen boomt.
Marleen Kauffmann, Cultuurschepen Leopoldsburg


Tot slot. Waar moeten Vlaamse beleidsmakers wakker van liggen?

Heel veel van onze verenigingen weten gewoon niet wat er allemaal aan ondersteuning bestaat. Vrijwilligers hebben niet de tijd om uit te zoeken hoe alles werkt. En ook lokale besturen ontbreekt het aan capaciteit om dit laagdrempelig over te brengen. Daarom ben ik op dit moment heel blij met onze ECRU-werking omdat het de afstand tussen de Vlaamse overheid en het lokale niveau verkleint.
Ruimte is een problematiek die overal leeft. Het huidige aanbod is verzadigd.
Marleen Kauffmann, Cultuurschepen Leopoldsburg

Waar verenigingen nog van wakker liggen is ruimte. Verenigingen kunnen de huur of verzekeringen niet langer zelf betalen. Als gemeente stellen wij gratis lokalen ter beschikking. Om verenigingen goed uitgeruste accommodaties te garanderen, zou Vlaanderen gemeenten financiële steun moeten bieden. De centen van het gemeentefonds zijn hier niet op vastgeklikt. Bovendien worden steeds meer culturele ruimtes benut voor sport en onderwijs.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke