header handjes

'Neem je rol op! Met respect voor verenigingen en administratie'. Robbe De Wilde uit Wetteren.

Dossier: Culturele Connecties

Genesteld langs de E40 tussen Gent en Brussel vind je Wetteren met haar 27.000 inwoners. Sinds 2018 zet Robbe De Wilde (Groen en co) er zich in als eerste schepen voor cultuur, onderwijs, participatie en integratie. Omdat hij als jongere vond dat heel wat zaken beter konden in zijn gemeente, rolde hij vanuit de jeugdraad de politiek binnen. Met eenzelfde drive als toen, timmert hij nu aan een eigentijdse visie op cultuurbeleving waarbij verbinding centraal staat.


Hoe hard leeft ‘het cultureel verenigingsleven’ in Wetteren?

Wij hebben goed 100 verenigingen. Davidsfonds, Okra, Femma… Dat gaat zeer breed. Organisaties die elk rond hun eigen doelstellingen zeer goed werk verrichten. Daarnaast winnen lossere initiatieven aan kracht. Zoals vrijwilligers die voedselverspilling tegengaan. Dit zijn vaak jonge gezinnen die op zoek gaan naar een sociaal-cultureel engagement. Verder is KUNSTcentrum hier een sterke kracht. Er zijn 4 actieve toneelverenigingen, heel wat verenigingen die met muziek bezig zijn, maar ook een vzw die repetitieruimtes beheert, een muzieklabel, galeriehouders op vrijwillige basis... Ik probeer ze samen te brengen en te versterken door de spin in het web te zijn.
Robbe De Wilde

Schepen Robbe De Wilde is als vrijwilliger vaak op evenementen te vinden en is thuis in de muziekscène.

Op welke bijzondere manier ondersteunt de gemeente het verenigingsleven?

Wij bevinden ons in een traject waarbij de bibliotheek en het cultuurcentrum, als open huis de hand reiken naar verenigingen zodat ze meer betrokken zijn bij de samenstelling van het cultuuraanbod. Tegelijk bekijken we hoe we verenigingen kunnen versterken in wat zij willen doen. ‘De nacht van de geschiedenis’ is zo’n moment om samen aan tafel te schuiven. Soms lukt iets, soms niet. Dat is niet erg zolang de reflex aan beide kanten maar wordt aangescherpt. Waar ik ook fier op ben, is ons verbeterde subsidiesysteem voor evenementen en projecten. We maakten de subsidiepot ook wat groter want organiseren wordt steeds moeilijker. Sommige verenigingen dagen zichzelf daarin uit en willen een stukje professionaliseren. Informatie aanbieden en financieel steunen, helpt verenigingen in die transitie. Ook om duurzaam en inclusief te handelen.
Verenigingen hebben tegenwoordig meer nodig dan gewoon een zaaltje om iets te organiseren
Robbe De Wilde, cultuurschepen Wetteren
Het klassieke systeem om een buurthuis te huren, is een vrij administratieve procedure. Wij willen soepeler omgaan met ruimte en organisaties vrijer hun ding laten doen. Daarom hebben wij in Overbeke bewust gekozen om een traject met de buurt op te zetten en een convenant af te sluiten met de vzw die er mensen samenbrengt. Zoiets is een zoektocht als gemeente.

Maatschappelijke uitdagingen tackel je dus liefst samen met verenigingen?

Door samenwerking kan je betere antwoorden bieden en een breder publiek bereiken. Het cultuuraanbod van een gemeente moet breed gaan. Als klein bestuur kunnen wij niet alleen het hele gamma aan cultuurbeleving of gemeenschapsvorming aanbieden. Voor moeilijk bereikbare doelgroepen, bv. mensen met een migratieachtergrond, is het sterker als je kan samenwerken met een lokale vereniging die daar voeling mee heeft en het netwerk kan aanspreken.

Ligt daarin de kracht van sociaal-cultureel volwassenwerk?

Ja, maar even goed in structurele momenten waarin verenigingen oudere generaties bereiken. Absoluut waardevol! Zij halen mensen uit een isolement. Als iemand een aantal keer niet opdaagt, nemen zij de telefoon om te vragen ‘alles goed’? Die verbondenheid blijven we aanmoedigen. Dat dergelijke verenigingen op zichzelf kunnen staan, is heel waardevol.

Welke amateurkunstenactiviteit maakt je gemeente trots?

Het groot reuzenfeest, een massaspektakel met koren, harmonieën, veel vrijwilligers als hoofdrolspelers, maar ook achter de schermen. Daarbij werken ook de diensten logistiek, cultuur, academie intens samen. Een grote uitdaging en leerproces, maar met een heel mooi resultaat. Verder hebben we heel hard gewerkt aan de evolutie van onze Kunstacademie. Van een klassieke onderwijsinstelling naar een centrale plek in de gemeente voor iedereen die met kunst en cultuur bezig is. Een levendige site met tentoonstellingen, experiment, regelmatig evenementen voor het breder publiek. Dat is niet de strikte opdracht van een academie, eerder een verwachting van het bestuur. In de praktijk dus niet altijd evident voor de directeur.

Welke boodschap zou je willen geven aan je opvolger?

Ik heb de ambitie om mijn eigen opvolger te zijn (lacht). Maar ik onthoud van mijn eigen startperiode dat je echt voeling moet krijgen met het terrein. Met de héle sector -niet alleen waar je zelf al mee vertrouwd was. Cultuur heeft en vergt een heel eigen manier van werken. Op lokaal niveau, zou ik mijn opvolger aanraden om het cultuurbeleid echt in handen te nemen. Om een verbindingsfunctie op te nemen en op lange termijn te werken aan een evenwichtig cultuuraanbod. Neem je rol op. Duik erin! Met een frisse maatschappelijke visie, in een goede verstandhouding met de administratie en met respect voor de verenigingen.

Waar moeten Vlaamse beleidsmakers wakker van liggen?

Hogere overheden hebben veel initiatief genomen rond integratie en daar flink wat subsidies aan verbonden. Denk aan het Plan Samenleven, waar men echt werk van wilde maken. Dat zie ik niet voor de cultuursector. Er is niet evenveel aandacht voor het belang van het verenigingsleven, de bibliotheek, een cultuurcentrum… Ik pleit voor meer ondersteuning en financiering vanuit Vlaanderen voor ‘verbondenheid’ binnen de lokale gemeenschap. Een breed geformuleerde prioriteit met voldoende lokale bewegingsvrijheid.

Tot slot. Hoe nemen jullie beleidsinspraak in Wetteren au sérieux?

De Wetteraden zijn een vernieuwde vorm van adviesraden. Wij werken met regiegroepen, een vaste structuur van vrijwilligers die de spil in het participatieproces vormen. Zij bevragen mensen, organiseren inspraak, polsen bij de collega-vrijwilligers, gaan online. De vaste structuren en vertegenwoordigingen werden deels losgelaten en inwoners konden op een meer vrijblijvende manier advies geven. Intussen merken we wel dat we een platform voor verenigingen missen. We horen de stem van het verenigingsleven in het algemeen te weinig. Dat vangt de gemeente nu op via netwerkmomenten rond een bepaald thema of doelgroep, bv. amateurkunstenorganisaties. We organiseren dit in nauw overleg met de regiegroep. De afgelopen jaren hebben we vooral geëxperimenteerd en die permanente zoektochten zetten we graag verder.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke