header handjes

‘Durf buiten de lijntjes kleuren’. Cultuurschepen Kurt Himpe deelt zijn ambities

Dossier: Culturele Connecties

In Izegem geboren en altijd in de stad gebleven. Schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA) rolde vanuit de Scouts in de jeugdraad. Zo groeide zijn engagement. Ook als voorzitter van de Volksunie-jongeren in Brussel. Intussen is hij 12 jaar schepen van alles wat cultuur betreft: bibliotheek, archief, musea, verenigingen, kunstacademie. Alles in 1 hand. “Het zijn puzzelstukjes die moeten samenvallen in je stad.” Een blik op de drive van deze lokale gangmaker.


Kurt Himpe. 24 jaar in de gemeentepolitiek waarvan 12 jaar Schepen van Cultuur - Bibliotheek en archief - Erfgoed - Musea - Kunstonderwijs - Senioren - Internationale samenwerking en Noord-Zuidbeleid, voor N-VA. In de stad Izegem (29.000 inwoners). Zelf actief bestuurslid van heemkundige kring Ten Mandere en de Vlaamse Studie en Vormingskring.
Kurt Himpe Cultuurschepen izegem


Hoe hard leeft ‘het cultureel verenigingsleven’ in Izegem?

De stad Izegem heeft bijzonder veel cultuurverenigingen. We hebben toneelverenigingen, muziek, koren. We hebben van alles en nog wat, ook sociaal-cultureel. Ieder weekend en zelfs tijdens de week is er iets te doen. En die activiteiten lokken veel volk, tot ver buiten de stadsgrenzen. Soms is het bijna vechten om een ticketje te bemachtigen van de plaatselijke toneelkring.


Welke amateurkunstenactiviteit maakt je stad trots?

De cultuurwandelingen, die 1 keer per bestuursperiode plaatsvinden, zijn altijd een shot in de roos. Dankzij de diensten, maar zeker ook dankzij de vrijwilligers die er hard voor werken. Vorig jaar stond alles in het teken van de Koers omdat het Belgisch Kampioenschap Wielrennen in Izegem passeerde. Werkelijk honderden mensen zetten zich verschillende weekends in om duizenden bezoekers een mooie belevenis te bezorgen. Bestuurders van sociaal-culturele verenigingen zijn betrokken om soep uit te delen, groepen te begeleiden, maar vooral toneel, muziek of kunst te brengen Een immens evenement. 2023 was een zeer geslaagde editie.


  Welke steen heb je afgelopen legislatuur verlegd?

  We zijn erin geslaagd om sterk in te zetten op samenwerkingsverbanden. Niet alleen tussen de verenigingen zelf, maar ook met de bibliotheek, het cultuurhuis of de kunstacademie. Door samenwerking vergroot je het potentieel en versterk je de verenigingen. Dan zitten, zoals vorige week, plots 80 mensen in je bibliotheek die komen luisteren naar een boek over een arts in de middeleeuwen. Dat is toch formidabel.


  Op welke bijzondere manier ondersteunt de stad het verenigingsleven?

  Als verenigingen hier samen een lokaal willen bouwen, ondersteunt de stad met de grote middelen. We hebben een date georganiseerd voor iedereen met vragen of verbouwplannen. Wij hebben die organisaties samen gebracht en daar is een heel concreet project uitgekomen in Emelgem. Zij krijgen nu extra subsidie omdat ze samenwerken en de lokalen niet de helft van de tijd leeg staan.
   En na de moeilijkere coronaperiode verhoogden we fors de werkingssubsidies. Dat is een bewuste politieke keuze want als je verenigingsleven stilvalt, moet je die taak als overheid overnemen, wat niet de bedoeling kan zijn. Dus willen we extra financiële injecties geven zodat verenigingen alles verder op poten kunnen zetten. Zodat mensen zich goed voelen, zich amuseren en er veel activiteiten zijn.

   Waarin ligt voor jou de kracht van sociaal-cultureel volwassenwerk?

   Het verenigingsleven is het cement van de lokale gemeenschap. Sociaal-culturele initiatieven zorgen voor ontspanning, vorming en engagement. Net als jeugd- en sportverenigingen of grootse evenementen trouwens. Dat brengt mensen samen en laat hen genieten. Als cultuurschepen moet je wel eens meer inspanningen leveren dan bij andere bevoegdheden. Je moet je collega’s overtuigen en je dossiers extra goed voorbereiden. Maar dat maakt het leuk en ik kan zeker ook niet klagen. Zo hebben wij veel geïnvesteerd in het stadarchief. Ik wilde daar echt iets van maken. Ik zei van bij het begin aan de financieel directeur: “Ik ben schepen van archief en dat zal geen bloempotfunctie zijn.”
   Onze succesvolle kunstacademie Art'iz zorgt voor doorstroming naar amateurkunsten. Dat zijn puzzelstukjes in je stad die samen moeten vallen.
   Kurt Himpe (cultuurschepen Izegem)

   Welke maatschappelijke uitdaging pak je liefst aan samen met verenigingen?

   Izegem heeft een aantal organisaties die zich inzet voor bijvoorbeeld kansengroepen. Het is sterk dat het hen vaak lukt om kwetsbare mensen mee te krijgen naar een gezinsactiviteit. Zo kregen ze voor een bezoek aan museum Eperon d’Or 30 mensen op de been. Dat ze niet alleen zijn en samen iets kunnen doen geeft hen vertrouwen en is belangrijk.
    Dé uitdaging van de toekomst zal wel zijn om voldoende vrijwilligers te vinden die in verenigingen de handen uit de mouwen willen steken en verantwoordelijkheid willen opnemen. Door vrijwilligers in de kijker te zetten, proberen we als stadsbestuur een steentje bij te dragen.


    Wat kan anders, beter soepeler of sneller. Waar moeten beleidsmakers wakker van liggen?

    Voor verenigingen zijn er heel wat drempels. Die hebben niet altijd met geld te maken. Zo is een goede administratieve balans vinden niet gemakkelijk: er moeten regels zijn, maar voor de aanvraag van subsidies of voor het praktisch organiseren van een activiteit zijn er soms zo veel formaliteiten dat verenigingen afhaken.


    Welke boodschap wil je geven aan je opvolger?

    Durven! Durf buiten de lijntjes kleuren en nieuwe zaken doen. Niet altijd makkelijk want je moet mensen meekrijgen. Maar op onbewandelde paden kunnen heel mooie dingen groeien. Samen met de verenigingen kan dat succesvol zijn. En lukt het niet echt, dan kan je er nog steeds van leren.

    Check ook deze mooie case in Izegem!
    Een unieke samenwerking tussen kunstacademie Art'Iz en cultuurhuis De Leest: https://vi.be/video/music-is-the-answer-unieke-samenwerking

    Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke