header handjes

'Stadspiratie' krijgt 1.130 ideeën van burgers rond VGC-beleid

Dossier: Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceerde in het voorjaar het participatietraject Stadspiratie, om Brusselaars het beleid van de VGC mee vorm te laten geven. Brusselaars kregen de afgelopen maanden de kans om via allerlei platformen hun visie te delen over de weg die de VGC de komende jaren moet inslaan. Als gevolg van de coronacrisis verliepen alle participatiemomenten spijtig genoeg digitaal. Toch kwamen er uiteindelijk 1.130 ideeën uit de bus. Benieuwd hoe de VGC hier de komende jaren mee aan de slag gaat.

Brusselaars gaan online met elkaar in gesprek

Welke keuzes moet de VGC in de toekomst maken? Om die vraag te beantwoorden wou de Vlaamse gemeenschapscommissie de Brusselaar meer inspraak geven. Groots uitgewerkte plannen of kleine voorstellen, alle ideeën waren welkom. Brusselaars konden ook met elkaar in gesprek gaan om ideeën uit te werken tijdens online Stadspiratie-sessies in april, mei en juni, georganiseerd door de VGC en Brusselse organisaties. Na een participatietraject van bijna 5 maanden leverde dit 1.130 uiteenlopende ideeën op.


Ongeveer 35 procent van de inzendingen gaat over 'meedoen' en 'samen maken'. Stadspiratie liet ook zien dat burgers en verenigingen heel veel zelf kunnen realiseren. Ambities waarin de VGC hen kan begeleiden en ondersteunen. Uit de ideeën sprak ook veel waardering voor vrijwilligers. Buurtwerking en buurtactiviteiten zijn duidelijk belangrijk voor Brussel: grootschalig én kleinschalig, met verschillende culturen en generaties. "Diversiteit, inclusie en participatie liggen Brusselaars nauw aan het hart", aldus Elke Van den Brandt, VGC collegelid.

Ook het stimuleren van meertaligheid, duidelijke en verbindende communicatie en duurzaamheid zijn voorstellen die vaak terug kwamen. Zo ging 42% van de voorstellen over een duurzame en leefbare stad. Benieuwd naar de ingediende voorstellen? Je vindt alle ideeën hier. Hier lees je vervolgens het volledige eindrapport.

De beleidsverklaring en het meerjarenplan van de VGC

Al deze ideeën zullen de VGC hopelijk inspireren bij het opstellen van hun meerjarenplan. Wij kijken er alvast naar uit. In de meeste recente beleidsverklaring van de VGC lazen we volgende ambities: "Het komende jaar wil de VGC verder experimenteren met projecten rond anders en digitaal ontmoeten. Zo hoopt de VGC dankzij de digitale vernieuwing meer mensen te bereiken. De VGC wil ook verder inzetten op de kracht van burgers en verenigingen om Brussel vorm te geven. Denk aan de talloze projecten in het kader van staycationBXL. Samen met de talrijke seniorenorganisaties en het Brussels Ouderenplatform zal de VGC ook inzetten op seniorenparticipatie en een aangepast vrijetijdsaanbod. Daarnaast werkt de VGC aan preventie van sociaal isolement en versterking van formele en informele netwerken van burgers en organisaties."

We lezen tenslotte ook dat de VGC organisaties wil ondersteunen bij de heropstart na de coronacrisis en bij het mogelijk maken van ontmoeten, verenigen en participeren. 2021 is ook het jaar waarin de Brusselse sociaal-culturele organisaties een beleidsplan moeten schrijven. De VGC wil de sector ondersteunen om tot kwalitatieve toekomstplannen voor Brussel te komen. Plannen die ongetwijfeld weer garant zullen staan voor 5 jaar boeiend sociaal-cultureel werk.