header handjes

Voorlaatste ronde talentontwikkeling ondersteunt 73 amateurkunstenprojecten

Dossier: Talentontwikkeling in de amateurkunstensector

Via het subsidiereglement talentontwikkeling verleent minister Jambon subsidies aan amateurkunstenaars en amateurkunstengroepen die artistiek willen groeien of hun omkaderende competenties (zoals promotie- of publiekswerking) willen aanscherpen. 73 projecten krijgen ondersteuning, goed voor in totaal € 405.000 aan subsidies. Op 15 september kunnen voor de laatste keer dossiers worden ingediend, want het tijdelijke reglement loopt eind 2023 definitief af.

Gitaar muziek instrument


Aantal ingediende dossiers blijft stijgen

Maar liefst 136 amateurkunstenaars dienden voor deze vierde ronde een dossier in. Minister Jambon besliste om 73 van die aanvragen te ondersteunen, wat overeenkomt met een succesratio van 54%. Deze projecten kunnen vanaf 1 augustus van start gaan. Acht dossiers ontvangen de maximale subsidie van € 10.000. Net zoals bij de vorige rondes, valt het grote aantal muziekprojecten op. Maar ook projecten in de disciplines schrijven/woord, beeldende kunsten, fotografie en film, dans en theater zitten in de lift.
Het subsidiereglement talentontwikkeling is in 2021 in het leven geroepen als experiment om te monitoren welke noden er leven in het amateurkunstenveld. Het reglement bleek een acute nood in te vullen, aangezien er met elke ronde meer aanvragen werden ingediend. Wegens het grote succes, besliste minister Jambon reeds na de eerste ronde om twee indiendata per jaar te voorzien.

Evolutie aantal ingediende en goedgekeurde dossiers talentontwikkeling

  • Ronde 1 (september 2021): € 440.179 besteed; 147 aanvragen – 87 goedgekeurd = 59%
  • Ronde 2 (april 2022): € 317.000 besteed ; 119 aanvragen – 59 goedgekeurd = 50%
  • Ronde 3 (september 2022): € 266.070 besteed; 135 aanvragen – 54 goedgekeurd = 40%
  • Ronde 4 (april 2023): € 405.000 besteed; 136 aanvragen – 73 goedgekeurd = 54%


Laatste kans: 15 september 2023

Wil je zelf ook subsidies aanvragen voor jouw project? De laatste indiendatum van dit reglement is 15 september 2023, voor projecten die starten vanaf 1 januari 2024 en maximaal 2 jaar duren. Het kan gaan om projecten die amateurkunstenaars of -groepen een artistieke boost geven, of die de competenties aanscherpen op het vlak van ondersteuning en omkadering (zoals promotiewerking en publiekswerking). Het reglement schenkt ook bijzondere aandacht aan samenwerking met professionele kunstenaars of het deeltijds kunstonderwijs.

Check het volledige reglement online op www.vlaanderen.be


Ondersteuning van amateurkunstenaars na 2023?

Het experimenteel reglement talentontwikkeling maakte duidelijk dat amateurkunstenaars nood hebben aan rechtstreekse ondersteuning. Hoewel het reglement eind 2023 afloopt, wil minister Jambon de ondersteuning van amateurkunstenaars en groepen verder zetten in het nieuwe amateurkunstendecreet dat eind dit jaar goedgekeurd zou moeten worden. De Federatie analyseerde alvast de ontwerpteksten van het decreet.
Dit najaar kijken we uit naar de analyse van de impact van het tijdelijke reglement talentontwikkeling. En ook naar de samenwerkingen met professionele kunstenaars en het deeltijds kunstonderwijs die via het reglement gestimuleerd werden. We kijken er op toe dat de lessons learned meegenomen worden in het nieuwe amateurkunstendecreet.