header handjes

Een Vlaams actieplan voor vrijwilligerswerk

Een beter statuut voor de vrijwilliger, minder administratieve regels en rompslomp en een betere ondersteuning. Dat zijn de drie belangrijkste elementen van het actieplan voor vrijwilligers dat de Vlaamse Regering in 2016 goedkeurde. Met het actieplan wil de Vlaamse Regering een verbeterde omgeving en ondersteuning van het vrijwilligerswerk tot stand brengen en vrijwilligers meer waardering en ondersteuning laten genieten.

De Federatie was betrokken bij de totstandkoming van dit actieplan en werkt mee aan de uitvoering ervan. Voor het transversaal werk doen we dit samen met de Verenigde Verenigingen en binnen Cultuur maken we mee deel uit van het verticaal overleg met het Departement Cultuur, Jeugd en Media. We zetten nu vooral in op het terugdringen van de “regulitis” en de totstandkoming van een Vlaams verenigingsloket, zodat vrijwilligerswerkingen gemakkelijker de bomen in het bos vinden. In een bredere coalitie bepleiten we nog steeds het schrappen van de meldingsplicht voor werkloze vrijwilligers bij de RVA.


In juli 2017 keurde de Vlaamse regering ook een visienota vrijwilligerswerk goed. Dit zijn, aldus die visienota, de triggers voor een vrijwilligersvriendelijk klimaat.
  • vrijwilligerswerk ‘zuiver’ houden;
  • vrijwilligers beschermen;
  • inzetten op ondersteuning en informatie voor vrijwilligers;
  • het verenigingsleven ondersteunen;
  • iedereen de kans geven om vrijwilligerswerk te kunnen doen;
  • vrijwilligerswerk promoten en zichtbaar maken.
Scroll naar beneden om het actieplan en de visienota te downloaden.

Hannes neemt je mee in de acties van vandaag

Wil je meer weten over de actuele stand van zaken bij de uitvoering van het actieplan? Heb je vragen of suggesties? Hannes is bij ons jouw aanspreekpunt.

Hier kom je meer te weten over Hannes