header handjes

Het centenboekje en begroting van de regering

De Vlaamse regering presenteerde op 7 oktober de meerjarenraming naar aanleiding van de afspraken in het regeerakkoord. Een maand later, op 9 november, werd -na een oorverdovende stilte- stilaan duidelijk wat een en ander concreet zal betekenen. Hier leest u letterlijk wat van belang is voor onze sectoren. Gaandeweg vullen we deze pagina aan met de concrete informatie over de maatregelen voor 2020.

"Voor besparingen kijken we in de eerste plaats naar de overheid zelf. We voeren een grondige efficiëntie-oefening uit op alle entiteiten van de Vlaamse overheid waarbij we onze leidende ambtenaren responsabiliseren en focussen op onze kerntaken. We vragen diezelfde efficiëntie-oefening ook aan een reeks gesubsidieerde sectoren in de samenleving. Bovendien maken we in alle inhoudelijke domeinen specifieke keuzes om middelen te verschuiven naar de meest prioritaire maatschappelijke noden in die domeinen en milderen we enkele automatische groeipaden. Als we met z’n allen inspanningen leveren, creëren we zo de nodige zuurstof om Vlaanderen te laten excelleren". Dit betekent een generieke besparing op subsidies van 6 procent. Deze ingreep moet voor de Vlaamse Regering 179.067 miljoen opbrengen. Voor amateurkunsten en sociaal-cultureel volwassenenwerk betekenen dit een effectieve besparing van 4,2 miljoen euro in 2020. Elders (klik hier) kan je lezen hoe deze bijkomende wagon aan de besparingstrein er mee voor zorgt dat de middelen voor amateurkunsten met een kwart verdampen en die in het sociaal-cultureel volwassenenwerk verliezen organisaties tussen de 13,4 en 47,3 procent van hun subsidies. Daarnaast zijn er ook de intenties om de volgende beleidsperiode werkingsmiddelen niet te indexeren. Ook een effect op onze sector is de ingreep in de duo-legaten. Meer hierover lees je door onderaan op de betreffende tegel te klikken.

Meer informatie

Op de website van het Vlaams parlement vind je een handige overzichtspagina waar alle documenten rond de begroting zijn gecentraliseerd: klik hier. Wil je de concrete toelichting bij de begroting voor cultuur bestuderen? Klik en download dan hieronder. Wil je de hele meerjarenraming bestuderen? Dan kan je deze ook hieronder downloaden. Door op de foto hieronder te klikken beland je bij de toelichting van de beleidsnota en begroting door minister-president Jambon, in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement op 14 november.
Jambon Parlement

Toelichting beleeidsnota en begroting in Vlaams Parlement (14/11/2019) - begin op 1:34:14