header handjes

Transitiereglement

Nog even ter opfrissing van het geheugen voor wie wil. Maar eigenlijk mag je het ook alweer vergeten, want ... het Transitiereglement is intussen voltooid verleden tijd. Zoals de naam zelf zegt, het ‘Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een bovenlokale uitstraling’ was een overgangsmaatregel in 2018 en 2019. Een vangnet voor het waardevols dat de provincie los moest laten en een voorbode van het decreet bovenlokaal cultuurwerk.