header handjes

In de media

Een nieuw regeeraakkoord, opnieuw besparingen,... Voer genoeg voor de media. We gidsen je hier door een kleine greep uit enkele opmerkelijke artikels en quotes. Druk op het citaat en je belandt op het artikel. En klik hier voor een terugblik op de media-aandacht naar aanleiding van het ingediende voorstel van decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.