header handjes

Innovatieve Partnerprojecten

“Over de muur kijken”

Via een reglement (dat je via de link onderdaan deze pagina kan vinden), kan je subsidies aanvragen voor innovatieve partnerprojecten. Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector, zoals onderwijs, wetenschap, gezondheidszorg, milieu, technologie, onderzoek, sociale sector, milieu en ecologie, etc. Een combinatie van één of meer culturele partner(s) en één of meer niet-culturele partner(s) is eveneens mogelijk. De beoordeling gebeurt aan de hand van drie criteria, nl. de cross-sectorale meerwaarde, de innovatieve meerwaarde en de realiseerbaarheid en realiteitszin van het partnerproject. De projectsubsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en minimaal 7.000 euro per project. Het betrokken project mag wel geen dubbele subsidiëring genieten. De eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimaal 25% van de totale kosten. De aanvraag moet je indienen via de KIOSK-applicatie.

Meer informatie over partnerprojecten ?

Kan je vinden op de website van het departement cultuur

Naar de partnerprojecten!