header handjes

Laboproject in de kijker: Superdelers van Muntuit

Het laatste laboproject in de kijker is het project "Superdelers" van Muntuit. Met dit project wil Muntuit mensen stimuleren om materiaal te delen met elkaar. 80% van ons materiaal in huis wordt namelijk amper gebruikt. Via een uitgebreid lokaal netwerk en met de steun van enkele partnerorganisaties wil Muntuit drempels wegnemen om materiaal te delen met elkaar. Op die manier wil Muntuit niet enkel de ecologische voetafdruk verkleinen, maar komen mensen ook met elkaar in contact. 

Wat doet Muntuit? 

Muntuit is een Vlaams platform voor complementaire munten. Muntuit promoot, ondersteunt en ontwikkelt gemeenschapsmunten over heel Vlaanderen en Brussel. Zo stond Muntuit onder meer aan de wieg van de Torekes in Gent, een lokale gemeenschapsmunt. Ook voor advies, vorming en procesbegeleiding rond gemeenschapsmunten kan je bij Muntuit terecht.

Superdelers zetten zich in voor de buurt

Met superdelers wil Muntuit mensen stimuleren om materiaal te delen en op die manier ook de buurt te versterken. Superdelers biedt een community om materiaal te delen en buurtbewoners te helpen. Mensen met een vraag worden in contact gebracht met mensen met een aanbod. Deelnemers kunnen materiaal delen, van elkaar leren door samen te klussen, zelf een workshop organiseren of materiaal stockeren die door de buurt gebruikt kan worden. Veelgebruikers of met andere woorden superdelers versterken de betrokkenheid en sociale cohesie in hun eigen buurt. Zij engageren zich om ook anderen warm te maken om zich op die manier in te zetten voor de buurt.

Munt Uit Project Superdeler

Repaircafés en gemeenschapsmunten zetten mee hun schouders onder dit project.

De community wordt ook ondersteund door een garantiesysteem. Materiaal dat kapot is, wordt via de repaircafés hersteld. 

Met dit project wil Muntuit twee concrete cases uitwerken in samenwerking met de lokale gemeenschapsmunt Buurtijd in Berchem en Talento in Roeselare. Deze gemeenschapsmunten doen dienst als beloningssysteem. Plak je een fietsband voor je buurman, dan kan je vergoed worden via een gemeenschapsmunt. Deze gemeenschapsmunt kan je dan zelf gebruiken om iemand anders te vergoeden of om deel te nemen aan groepsactiviteiten zoals een naaiatelier, workshops, een brunch,… 

Ook Netwerk bewust verbruiken, een beweging die mensen inspireert en activeert tot een eenvoudige en duurzame levensstijl, en Peerby.com, een website waarop je materiaal kan vinden dat in je buurt te leen en te huur wordt aangeboden, zijn partner in dit project.

Wat kan jouw organisatie doen?

Organisaties kunnen ook deelnemen als deelpunten aan het project Superdelers. Dit zijn plaatsen waar deelnemers elkaar kunnen ontmoeten, materiaal kunnen uitwisselen, waar workshops kunnen doorgaan, waar een vast aanbod materiaal te leen wordt aangeboden,...

Blijf je graag op de hoogte van dit project, neem dan contact op met Sander of Hugo van Muntuit