header handjes

Moving forward bij de Federatie

Elk jaar presenteert De Federatie een tussentijdse stand van zaken aan haar Algemene Vergadering. Zo is iedereen op de hoogte van het geleverde werk van het afgelopen jaar en van onze ambities voor het volgende (lopende) jaar. Deze keer maken we voor het eerst van het werkingsverslag en onze speerpunten één document: één voortgangsverslag dus.

Bezoek ook ons ledenoverzicht of maak kennis met het team van De Federatie.

Op die manier hopen we jullie een nog beter inzicht te geven in onze acties en activiteiten, onze plannen en verwachtingen. Heb je toch heimwee naar de vertaling in een aantal handzame guidelines of speerpunten? Geen nood: blader door naar de laatste pagina’s van het document. Daar kan je de hoofdlijnen voor 2019 gebundeld nalezen. In oktober 2018 vervoegde de amateurkunstensector onze Federatie. Dit vraagt om een verdere uitbreiding, verfijning en afstemming van onze werking, rekening houdend met de verwachtingen en wensen van deze organisaties. Verscheidene ambities worden vanuit deze bril verder verbreed. De kern van onze werking blijft evenwel behouden.