header handjes

Online giften geven eindelijk recht op een fiscaal attest

Goed nieuws voor organisaties die met een online betaalsysteem werken of eraan denken om dit te doen. Online giften zijn voortaan ook fiscaal aftrekbaar! De bezwaren die de FOD Financiën maakte bij het toestaan van een fiscaal voordeel bij online giften zijn hiermee voorgoed de wereld uit.

"Geen wettelijk bezwaar"

Van enkel subsidies kan je organisatie niet leven. Inkomstendiversificatie en het zoeken van eigen middelen behoren tot de dagelijkse praktijk van sociaal-culturele organisaties. Beroep doen op sympathisanten die je doelstellingen mee ondersteunen is één van de mogelijke inkomstenbronnen. Je wil dit uiteraard zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk doen. Een online gift of giftenknop op je campagnesite maakt het voor donateurs en organisaties makkelijker.
Tot nu toe ging de FOD Financiën niet mee in deze digitale omslag. Online giften kwamen vaak niet in aanmerking voor een fiscaal attest omdat er zogezegd geen sprake was van een rechtstreekse storting van de donateur aan de organisatie.
Na heel wat signalen uit verschillende sectoren besliste Alexander De Croo, minister van Financiën, dat de regeling moest aangepast worden. Als minister met een ‘digitale agenda’ paste dit zeker op zijn to do-lijst. “De FOD Financiën heeft op vraag van minister van Financiën Alexander De Croo de bestaande regeling voor online giften herbekeken. Na nieuw onderzoek werd beslist dat er geen wettelijk bezwaar is tegen de storting van giften via een online betaalplatform.” Een gift via een online betaalplatform komt eerst terecht op de rekening van dat platform en wordt pas later doorgestort naar de erkende organisatie. Hierdoor kwamen bepaalde elektronische betalingen via bijvoorbeeld Paypal niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor giften. Dat is niet logisch”, aldus De Croo.  Concreet betekent dit dat giften boven de €40 via online betaalproviders, zoals Mollie of Paypal, aanvaard worden door Financiën. Uiteraard moet je als organisatie eerst een erkenning verkrijgen om fiscale attesten uit te reiken.
Gift

Transparant en traceerbaar

Belangrijk is dat je boekhouding transparant is en de gift traceerbaar. Zo moet het brutobedrag van de gift (€40 of meer), de door het betaalplatform ingehouden transactiekosten en het nettobedrag, in de boekhouding van de erkende organisatie terug te vinden zijn. Je kan dus best bij de online betaalprovider vragen om een transparante facturatie te hanteren, zodat de verschillende kosten kunnen onderscheiden worden. Ook het koppelen van de juiste gift aan de juiste donateur is natuurlijk belangrijk. Zorg ervoor dat je de correcte donateursgegevens krijgt.

Scwitch en Mollie

Nog even onder de aandacht brengen dat Scwitch met Mollie een goed aanbod heeft voor verenigingen. Mollie biedt een online betaalsysteem aan waarmee je probleemloos giften kan innen maar ook inschrijvingsgeld voor activiteiten, lidgelden, webschoptransacties, enz. Voor Mollie is het eventueel ook mogelijk om met een shifted fee te werken en dus het giftbedrag en de transactiekost apart te factureren. Dit wil Mollie per organisatie bekijken. Organisaties die ervoor kiezen om met Mollie te werken, nemen best contact op met Scwitch. Scwitch zorgt voor de nodige informatie, tips en tricks én... een goedkoper tarief!
Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien