header handjes

Het UBO-register al ingevuld?

Uiterlijk op 30 september moeten alle vzw’s, stichtingen en vennootschappen hun uiteindelijke begunstigden geregistreerd hebben in het UBO-register. Voor wie nog geen poging deed is de boodschap ‘wacht niet tot de laatste dag!’, want de kans is groot dat het niet zo vlot loopt.

Je kan de uiteindelijke begunstigden van je organisatie registreren door je aan te melden op het MyMinfin-portaal van de overheid (CSAM). Dit kan met een eID kaartlezer, via itsme of een token. Dit moet gebeuren door de wettelijke vertegenwoordiger van de vzw. Normaal gezien zouden je uiteindelijke begunstigden reeds vooraf ingevuld moeten staan in het UBO-register (althans de eerste 3 categorieën), vermits ze worden geïmporteerd uit de KBO (Kruispuntbank). Als de gegevens correct zijn moet ze je nog wel bevestigen. Als ze niet correct zijn, bijvoorbeeld door niet-geactualiseerde informatie over je bestuurders in de KBO, moet je ze in de UBO-applicatie manueel aanpassen.

Je gegevens snel in orde brengen in de KBO is dan wel de boodschap. Dit gebeurt door publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Wie zijn alweer die uiteindelijke begunstigden ?

“In het geval van vzw’s, internationale vzw’s en stichtingen zijn de UBO’s:

1. de bestuurders

2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen

3. de personen belast met het dagelijks bestuur

4. de stichters (alleen van stichtingen)

5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vzw of stichting werd opgericht of werkzaam is. Van zodra een natuurlijke perso(o)n(en)  met name worden genoemd in de statuten van de (i)vzw of stichting als persoon in wier hoofdzakelijk belang de i(vzw) of stichting werkzaam is, dienen deze personen individueel te worden geregistreerd in het UBO-register. Het kan gaan over de perso(o)n(en) (niet-leden) waarvoor het doel van de stichting of vzw voorziet in een ondersteuning, voordeel, hulp, enz. Indien geen enkele persoon met name werd aangewezen, zal het de algemene categorie of categorieën van uiteindelijke begunstigde zijn, zoals beschreven in de statuten van de (i)vzw of stichting, die geregistreerd moeten worden. Een voorbeeld is een vzw die als doel heeft het ondersteunen van oorlogsslachtoffers. Begunstigden zijn dan bijvoorbeeld Syrische oorlogsslachtoffers. Een ander voorbeeld is een stichting die zich bekommert om gehandicapten, of een school in de vorm van een vzw die voor leerlingen zorgt of een ziekenhuis in de vorm van een vzw die voor patiënten zorgt.

6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent over de informatieplichtige.

Cumulatief

De hierboven vermelde categorieën van UBO’s van (i)vzw’s en stichtingen zijn cumulatief. De informatieplichtigen moeten dus alle personen aanduiden die als UBO worden beschouwd alsook alle categorieën waartoe ze behoren.

De gegevens van de 5de en 6de categorie zijn niet beschikbaar via de KBO en moeten indien van toepassing, door de bestuurders van de informatieplichtigen, manueel worden geregistreerd.

Waar vind ik meer informatie?

Naar aanleiding van de UBO-registratieverplichting werd de FOD Financiën overspoeld met vragen. Ze bundelde dan ook de antwoorden op de meest voorkomende vragen i.v.m. de UBO-applicatie in een FAQ. De meest recente versie (19 juli 2019) vind je op de site van de FOD Financiën. 

Heb je problemen om in te loggen in de UBO-applicatie raadpleeg dan ook de handleiding versie wettelijk vertegenwoordiger vzw’s.

Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien