header handjes

Nieuwe jaarrekeningmodellen voor vzw’s en stichtingen vanaf 2021

In het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het bijhorend KB, is er sprake van nieuwe modellen voor de jaarrekening van vzw’s en stichtingen. Afhankelijk van de grootte van de vereniging gebruik je een aangepast model voor de jaarrekening, die je jaarlijks neerlegt bij de Nationale Bank.

Nieuwe jaarrekeningmodellen

Voor vennootschappen zijn de nieuwe modellen al beschikbaar op de website van de Nationale Bank. Nieuwe modellen voor verenigingen en stichtingen (aanpassing van de bestaande) zijn voorzien in een latere fase. Het nieuwe micromodel voor vzw’s en stichtingen zal in 2020 op de website van de Balanscentrale worden geplaatst na de officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad. Deze modellen zullen worden aanvaard voor de neerlegging van jaarrekeningen, in PDF-formaat vanaf 1 januari 2021 en in gestructureerd dataformaat (XBRL) vanaf 1 april 2021.

Afschaffing van de neerlegging op papier

De neerleggingen op papier van de jaarrekeningen worden vanaf 1 januari 2020 niet meer aanvaard door de Balanscentrale.
Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien