header handjes

Impact van de World Choir Games op het koorleven in Vlaanderen

Van 5 t.e.m. 15 juli coördineert Koor&Stem, koepelorganisatie voor koren en vocale muziek, de elfde editie van de World Choir Games, het grootste koorevenement ter wereld. Meer dan 500 koren van over de hele wereld en meer dan 20.000 buitenlandse gasten zakken af naar Gent en Antwerpen, waar de concerten plaatsvinden.

Wcg

World Choir Games (c) Koor&Stem

Parlementaire vraag

De World Choir Games is het eerste grote cultuurproject dat tot stand komt binnen het beleid van Event Flanders, een samenwerking van het Departement Cultuur, Toerisme Vlaanderen, Sport Vlaanderen en Buitenlandse Zaken. Deze projecten moeten Vlaanderen internationaal op de kaart zetten en een toeristische, economische en maatschappelijke impact teweegbrengen. De 11de editie van de World Choir Games is nu al de grootste ooit. Internationaal heeft Koor&Stem Vlaanderen alvast op de kaart gezet, maar hoe stralen deze “Olympische Spelen van de amateurkoren” af op het koorleven binnen Vlaanderen?  In de Commissie Cultuur van donderdag 9 januari 2020 stelde Vlaams parlementslid Manuela Van Werde (N-VA) hierover een vraag met uitleg aan minister van Cultuur Jan Jambon:
  • Op welke manier zullen ook onze koren in Vlaanderen vruchten kunnen plukken van dit grote wereldevenement?
  • Als u zegt dat u het event wilt laten afstralen op het volledige amateurkunstenleven in Vlaanderen, welke initiatieven plant u dan om de Games extra in de verf te zetten, zodat hun doortocht door Vlaanderen memorabel wordt? 
Wij vatten de uitgebreide repliek van de minister samen.

133 deelnemende Vlaamse koren

Van de 560 koren die deelnemen aan de World Choir Games komen er 133 uit Vlaanderen. Daarmee is Vlaanderen koploper, gevolgd door Rusland (52) en China (50). Maar cijfers zijn niet voldoende. Het organisatiecomité wil het Vlaamse koorleven ook inhoudelijk stimuleren en hun talenten ontwikkelen. Dat gebeurt onder meer door coaching en workshops aan te bieden, maar ook door samenwerking en netwerking met internationale koren te bevorderen. Dit levert voor de Vlaamse koren op lange termijn artistieke ontwikkeling en speelkansen in het buitenland op. Niet alleen de uitvoerders, maar ook de componisten staan in de spotlights. De Vlaamse koormuziek wordt voor een internationaal publiek ontsloten: op het programma staan een uitgeversbeurs, de opstart van de website ‘Choral music from Flanders’ en de publicatie van een brochure over Vlaamse koormuziek. 
Koorpartituur David Beale G Os Ggt4Ol Ns Unsplash

KOORVLAM trekt door Vlaanderen

Naar analogie met de Olympische vlam, trekt de KOORVLAM vanaf februari 2020 door Vlaanderen. Ze brengt een bezoek aan diverse organisaties en verenigingen die werken rond koor- en samenzang, met – ook tijdens de Games - bijzondere aandacht voor inclusieve projecten en diversiteitskoren. Tijdens de Games hoef je trouwens niet naar Gent en Antwerpen te trekken om de crème de la crème van het internationale koorcircuit te bewonderen. De Vlaamse koren gaan samen met de buitenlandse gasten op tournée in heel Vlaanderen. Deze vriendschapsconcerten moeten een grotere publieksbelangstelling voor het koorleven opleveren. 

Samenwerking met andere amateurkunsten

De Games willen ook de aandacht vestigen op het bredere amateurkunstenveld: lokale orkesten, harmonieën, muzikale ensembles en dansgezelschappen begeleiden de koren tijdens de vriendschapsconcerten. Bovendien worden de resultaten van het Vlaams publieksonderzoek ‘Amateurkunsten in beeld’ aan een internationaal publiek voorgesteld tijdens de World Choir Games. Dit onderzoek is een vervolg op de studie van 2009 waaruit onder meer bleek dat 1/3 van de Vlaamse bevolking een amateurkunst beoefent. Daarnaast gaat er aandacht naar het betrekken van kinderen en jongeren bij koormuziek. Lokale basisscholen creëren een ‘Stadslied’ dat moet uitmonden in een groot samenzangmoment. En studenten van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) kunnen deelnemen aan een compositiewedstrijd. Deze samenwerkingen zullen hopelijk resulteren in een opleving van samenzingen in Vlaanderen.

Mooie woorden?

De enthousiaste repliek van de minister klinkt alvast veelbelovend. We kijken uit naar de openingsshow en de slotceremonie van de World Choir Games. Niettemin schept dit ook verwachtingen voor de visienota Kunsten die nog in volle voorbereiding is. Ook hier verwachten we van de minister van Cultuur een duidelijke visie op het amateurkunstenbeleid. We hopen dat de World Choir Games niet alleen de internationale reputatie van Vlaanderen stimuleert, maar ook de volledige amateurkunstensector hoog op de agenda zet van het Vlaamse Cultuurbeleid.