header handjes

Leerervaring opdoen buiten de muren van de academie

Wat in 2014 als experiment begon, maakt sinds vorig jaar integraal deel uit van het decreet deeltijds kunstonderwijs: ‘de alternatieve leercontext’. Een soort werkplekleren voor kunstopleidingen. Wie wil en mag van de directeur, kan voor een deel van de opleiding terecht in een amateurkunstenvereniging. Om de alternatieve leercontext optimale slaagkansen te bieden, dachten afgevaardigden van de amateurkunstensector en het deeltijds kunstonderwijs samen diep na over randvoorwaarden en kritische succesfactoren. Het resultaat? Twee inspirerende modellen: een suggestie tot toetsingsinstrument en een afsprakenkader. 

De K van kwaliteit en kansen

Een leerervaring buiten de schoolmuren biedt kansen. Voor de leerling enerzijds door de variatie aan speelplekken en het inspelen op tijds- en mobiliteitsvraagstukken én voor de academie anderzijds door (nog) meer naar buiten te trekken en zo potentieel nieuwe leerlingen aan te spreken. Verder weten amateurkunsten zich uitgedaagd om te blijven inzetten op kwaliteitsbevordering.

Evident is zo’n doorgedreven vorm van samenwerking niet. Er zijn valkuilen, daar zijn we ons van bewust. De Inspectie onderwijs waakt echter mee over de kwaliteit van het leerproces

Goede afspraken maken goede vrienden

Hier en daar is er koudwatervrees. Maar ‘het artikel 57’ (dat het recht op de alternatieve leercontext beschrijft) zomaar naast je neerleggen, kan niet meer
Umbrella

Met het oog op een zo vlot mogelijke implementatie van de ‘ALC’ schoven het toenmalige Forum voor Amateurkunsten, Departement Onderwijs, Vlamo, OPENDOEK en een 6-tal academies samen aan tafel. Het doel van de gesprekken? Struikelblokken en mogelijkheden in kaart brengen en twee inspiratiemodellen naar voor te schuiven. Academies kunnen die laatste als uitgangspunt gebruiken om hun eigen toetsingsinstrument of afsprakenkader concreet vorm te geven. Deze richtinggevende kaders zijn bedoeld om academies en amateurkunstenverenigingen houvast te bieden in hun verkenning en verfijning van het concept ‘alternatieve leercontext’. 

Toekomstige beleidsmakers, helpen jullie ALC mee vooruit?

De amateurkunstensector blikt tevreden terug op het proces. Intensief was het, maar ook constructief. Het behaalde resultaat mag er zijn. We hopen dat deze kiemen van enthousiasme snel veelvuldig ingang vinden. We moedigen academies dan ook aan om dit pad met open vizier verder te exploreren. De Federatie is alvast een sterke believer. We vragen de toekomstige ministers van Onderwijs en Cultuur dit van nabij op te volgen door monitoring (wie, hoeveel, waar), door evaluatie en bijsturing waar nodig. Want een stevige samenwerking verdient blijvende aandacht!

Ontdek de inspiratiemodellen hier: toetsingsinstrument / afsprakenkader. Pak ze vast en kneedt ze tot een lokaal interessant verhaal!

Surf naar de AK-DKO-website. Een eyeopener voor wie één van beide sectoren beter wil leren kennen of volop wil inzetten op samenwerking. 

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke