header handjes

De Federatie in de commissie grensoverschrijdend gedrag

De  Commissie Grensoverschrijdend Gedrag van het Vlaams Parlement houdt momenteel een reeks hoorzittingen over grensoverschrijdend gedrag in diverse maatschappelijke geledingen of sectoren. Ook de culturele sector kwam aan bod. De Federatie, vertegenwoordigd door adjunct-directeur Liesbeth De Winter, werd uitgenodigd op een hoorzitting. 

Bijkomende informatie

Het debat over grensoverschrijdend gedrag is momenteel zeer aanwezig in alle media. Het beroert ook de politieke gemoederen. De Vlaamse parlementsleden die de bevoegde commissie bevolken, toonden zich dan ook geïnteresseerd in een stand van zaken in het sociaal-cultureel werk en de kunstensector. En wij kijken op onze Federatie vervolgens uit naar de aanbevelingen die zullen volgen uit hun parlementair werk. Je kan de hoorzitting bekijken via deze link
Img 5863
De Federatie beschikt op dit moment over weinig actuele gegevens over grensoverschrijdend gedrag in de arbeidscontext van het sociaal-cultureel werk. Tot nu toe kregen wij geen signalen die ons aanzetten tot een verhoogde waakzaamheid, maar vanzelfsprekend blijven we te allen tijde alert. Vandaar dat we deze kans nog even te baat nemen om de  organisaties en slachtoffers te wijzen op de mogelijkheden tot melden, preventiebeleid, verplichtingen en de procedures in onze sector.  Informatie hierover kan je onder meer terugvinden op een hernieuwde FAQ-pagina op de website van onze werkgeversfederatie Sociare. 

Veel expertise

Sociaal-cultureel werk heeft een mooie traditie in het opkomen voor een gelijkwaardige positie voor mannen en vrouwen, voor holebirechten, etc. Dit kwam ook aan bod tijdens de commissievergadering. Sommige van onze organisaties hebben bijzonder veel expertise rond dit thema. Wij brengen jullie alvast graag in contact met organisaties zoals Zijn en Zijkant. Heb je zelf een initiatief of een goede praktijk rond dit thema die je graag in de schijnwerpers zet? Geef ons een seintje,  we delen het voorbeeld en de expertise met veel plezier op onze site.