header handjes

Een kort winterslaapje voor De Federatie

Het jaar 2018 zit er bijna op! Een bewogen jaar was het wel: FOV transformeerde tot De Federatie, we mochten de Amateurkunsten verwelkomen, 'proefvisiteerden' er op los en we steunden onze leden door dik en dun tijdens de visitaties. Maar nu staat de kerstvakantie voor onze deur! We sluiten dus (met uitzondering voor onze leden die ondersteuning wensen in het kader van visitaties) vanaf 24 december even onze kantoren, tot 2019 weer aanklopt. Vanaf donderdag 3 januari kan je weer bij ons terecht.

Hulp nodig met je repliek? We zijn er voor jou!

Een aantal organisaties wachten in deze periode met spanning op hun (definitieve) visitatieverslag. Zoals jullie weten heb je het recht om binnen een termijn van 28 dagen te reageren op het voorlopige visitatieverslag. Kan je daar wat ondersteuning bij gebruiken of wil je er graag met ons over van gedachten wisselen? Dat kan, ook tijdens onze sluitingsperiode! Alles wat je moet doen is zo snel mogelijk contact opnemen met je aanspreekpunt via mail of op het nummer 02 244 93 39. Het voltallige team van De Federatie wenst je alvast het allerbeste voor 2019!
Kerst Niet Open