header handjes

Wat kan de sector verwachten van de nieuwe Vlaamse regering? De glazen bol kleurt troebel.

Op basis van wat nu reeds geweten is informeerde De Federatie de sector over de te verwachten wijzigingen. Rooskleurig ziet het er alvast niet uit. De aangekondigde decreetwijzigingen en besparingen in het regeerakkoord zorgen voor de zoveelste keer voor kopzorgen. Zeker nu sociaal-culturele organisaties stilaan de finale versie uitwerken van hun beleidsplan voor 2021-2025, zitten ze niet te wachten op nieuwe stoorzenders. 

Vrijdag 25 oktober verzamelden in Brussel de lidorganisaties van De Federatie voor een sectoroverleg. De grote aanwezigheid en talrijke vragen waren tekenend voor de bezorgdheid voor de plannen van de nieuwe Vlaamse regering. 

Algemene Vergadering Web Low 33

Onzekerheid troef 

Naast de aangekondigde besparingsgolf legt de Vlaamse regering een aantal klemtonen die in het sociaal-cultureel volwassenenwerk de wenkbrauwen doen fronsen. We schreven eerder al dat, hoewel ze de ‘segregatie’ niet in de hand werken, ook de etnisch-culturele organisaties er niet gerust in zijnUit een bevraging ter plekke bleek trouwens dat de meeste sociaal-culturele organisaties samenwerken met etnisch-culturele organisaties en dat ze dit waardevol en nodig vinden.  

Ook werden vragen gesteld bij het ontbreken van ‘de kritische rol en de laboratoriumrol’ in het regeerakkoord, nochtans essentieel voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Een vergetelheid  of een beleidskeuze, zo vroegen organisaties zich af. 

In het regeerakkoord lezen we dat de minister zijn beslissing over welke organisaties groen licht krijgen voor de volgende beleidsperiode, o.a. zal baseren op een ‘landschapstekening’. Wanneer en hoe het Vlaamse landschap zal getekend en ingekleurd worden en op welke wijze dit zal geïnterpreteerd worden, is helemaal niet duidelijk. Dat de minister en regering autonomer willen beslissen is dat wel, maar wat de rol van de bevindingen van van de visitatie- en beoordelingscommissies hierin is, blijft koffiedik kijken. 

Ambitieuze en solidaire sector 

Ondanks de vele nog onbeantwoorde vragen en de heersende onzekerheid, hebben organisaties zich eensgezind uitgesproken voor een collectief en solidair signaal. We laten onze ambities niet varen en maken onze bezorgdheid zichtbaar. De bereidheid was dan ook groot om dit fotogeniek vast te leggen.  

Naast een gemeenschappelijk luik focusten de sociaal-cultureel volwassenenorganisaties en amateurkunstenorganisaties ook zelf op een aantal topics. 

De amateurkunstenorganisaties stonden stil bij de lopende visitaties en een aantal beleidskeuzes. Koor en Stem zorgde ook voor een presentatie van de World Choir Games. De sociaal-culturele organisaties stonden stil bij de beleidsplanning 2021-2025 en vragen rond de meerjarenbegroting. 

Groepsfoto Web Low 16

Cultureel ondernemen of crisismanagement? 

Voor de meeste organisaties zullen besparingen een directe impact hebben op de personeelsmiddelen. Voor bestuurders en werkgevers wordt de realisatie van ‘goed bestuur’ een moeilijke opdracht. Kunnen we onze teamleden gemotiveerd houden? Kunnen we ze aan boord houden? Kunnen we onze beleidsplannen nog realiseren met zoveel werknemers minder, ...?  Op deze wijze dreigt cultureel ondernemen veeleer crisismanagement te worden. En dat kan toch echt niet de bedoeling zijn...
Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien