header handjes

Stel je kandidaat voor de expertopleiding Cultuur in de Spiegel 2018 - 2019

Op 14 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering het actieplan ‘Samen voor meer en beter’ van ministers Crevits (onderwijs) en Gatz (Cultuur) goed. Het actieplan volgt de aanbevelingen van de klankbordgroep Cultuur in de Spiegel. De opleiding expert 'Cultuur in de Spiegel' maakt deel uit van de ambitie om samen meer en betere cultuureducatie te realiseren. Het actieplan beoogt met deze opleiding, de verdere uitrol van het onderzoek Cultuur in de Spiegel in Vlaanderen.

Wat is cultuur nu precies? Waar komt cultuur vandaan? Hoe evolueert de mens in cultureel opzicht? Hoe staat kunst ten opzichte van cultuur? Waarom is leren met, over en door cultuur belangrijk? Hoe draagt cultuureducatie bij aan de ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren?  Hoe sluit dat aan bij het onderwijs- en cultuurbeleid? Hoe fragiel is cultuur in tijden van competitie en competenties? De opleiding biedt een antwoord op de bovenstaande vragen. In de opleiding leer je niet alleen meer over theorie, onderzoek en beleid maar krijg je ook input voor je eigen beroepspraktijk. Je leert bovendien mensen kennen die net als jij met hart en ziel met cultuureducatie bezig zijn. Dat maakt van dit initiatief naast een opleiding ook een lerend netwerk. Ontdek het programma en de voorwaarden en stel je nu kandidaat! Er zal een selectie gemaakt worden op basis van je motivatie. Deelnameprijs: € 250  (10 sessies van 5 uur en begeleiding van een persoonlijke paper). Inschrijven kan t.e.m. 18 juni om 12 u.  
Cultuur Onderwijs