header handjes

18 nieuwe organisaties stromen het decreet sociaal-cultureel volwassenwerk in

Dossier: Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

39 organisaties dienden eind 2019 vol goede moed een subsidieaanvraag in om vanaf 2021 als erkende sociaal-culturele organisatie door het leven te gaan. Na een beoordelingsprocedure die enkele maanden in beslag nam, besliste de Vlaamse Regering eind september om 18 van deze 39 beloftevolle organisaties subsidies toe te kennen. Wie zijn die nieuwkomers in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk? We lichten graag een tipje van de sluier op.

25 september: D-day voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

25 september 2020 besliste de Vlaamse Regering dat àlle 113 reeds erkende sociaal-culturele organisaties de komende 5 jaar opnieuw een werkingstoelage krijgen. Geen enkele organisatie verliest meer dan 15%. Ouderenorganisaties en organisaties die zich inzetten voor de Nederlandse taal, krijgen extra steun. Maar ook 18 ambitieuze nieuwe organisaties kregen goed nieuws.
Hier vind je de volledige lijst van erkende organisaties voor de komende beleidsperiode.
18 'burgerbewegingen' groeiden in no time uit tot erkend sociaal-cultureel werk. Een sterk staaltje zelfsturing. Een verrijking voor onze sector.
Dirk Verbist, De Federatie

Maak kennis met de nieuwe instromers

Elke vijf jaar kunnen nieuwe organisaties toetreden tot de sector van het erkend sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het bevorderen van de dynamiek in de sector is één van de uitgangspunten van het huidige decreet. 39 ambitieuze organisaties waagden de sprong, 18 ervan kregen dit najaar het goede nieuws te horen. Zij zullen vanaf 2021 door het leven gaan als erkende sociaal-culturele organisatie.
7 onder hen gaan van start met het decretale minimumbudget van 150.000 euro. De overige 11 organisaties krijgen een subsidie van maximaal 172.500 euro. Voor het merendeel van de instromers is dit echter een lager bedrag dan de beoordelingscommissie geadviseerd had.

Thema's en functiemix

De komende 5 jaar zullen deze 18 nieuwkomers aan de slag gaan rond gemeenschapsvorming, leren en maatschappelijk bewegen, drie van de vier officiële functies van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De cultuurfunctie daarentegen is de grote afwezige. In geen enkele van de 18 goedgekeurde beleidsplannen werd de cultuurfunctie opgenomen in de functiemix.
Woorden als duurzaamheid, solidariteit, welzijn en diversiteit waren wel vaak terug te vinden in de verschillende beleidsplannen. Toch zijn het 18 zeer verschillende organisaties. Tijdelijk ruimtegebruik, gemeenschapsmunten, psychische kwetsbaarheid, duurzaam grondstoffengebruik, veganisme, ... zijn maar enkele van de thema's waarrond deze nieuwkomers werken.

Klaar voor 5 vruchtbare jaren

Deze 18 organisaties zijn klaar voor een stevig groeitraject. Hoewel er een aantal anciens tussen de 18 nieuwkomers zitten, met oprichtingsdata in de jaren '70, '90 en begin 2000, zijn het vooral jonge organisaties die tussen 2012 en 2017 het levenslicht zagen. Een groot deel is al over heel Vlaanderen actief, toch zijn er ook een aantal organisaties die zich op dit moment vooral nog situeren in Gent, Antwerpen of Brussel. Zij zullen zich vanaf 2021 dankzij de subsidie ook ten volle op de rest van Vlaanderen kunnen richten. Hou hun werking in de gaten!
Dat het beloftevolle, maar over het algemeen vrij kleine organisaties zijn bewijst ook het gemiddeld aantal VTE per organisatie. Hoewel ze allemaal al heel wat verdiensten op hun conto hebben, moeten de meesten onder hen het momenteel nog doen met een zeer beperkte personeelsploeg. Zo zijn er 7 organisaties die 1,5 VTE of minder in dienst hebben. Twee organisaties draaien momenteel zelfs volledig op vrijwilligers en/of freelancers.
Enchanté Roel van cafe De Roos
Een bloeiende vrijwilligerswerking hebben ze wel bijna allemaal met elkaar gemeen. Van vrijwilligers die inzetten op buurtsolidariteit en ouderbetrokkenheid tot ervaringsdeskundigen psychische kwetsbaarheid en nieuwkomers die als vrijwilliger aan de slag gaan.
We kijken alvast uit hoe elk van deze 18 organisaties zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

Wil je meer weten over de inhoudelijke werking van één of meerdere van deze nieuwkomers? Hannes antwoordt op al je vragen.