header handjes

Minister Jambon honoreert ambities decreet met vier miljoen extra

Dossier: Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

Vier miljoen extra voor de structurele subsidies, 18 nieuwe organisaties in de sector en het voorkomen van stopzettingen en felle dalingen bij een aantal organisaties. Vlaams minister-president Jambon, en samen met hem de Vlaamse regering, zorgde ervoor dat het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn eigen ambities niet opvrat. De relance kan van hieruit starten.

Groepsfoto Web Low 16
Het is voor organisaties, beoordelaars en het Departement een hels traject geweest in volle coronatijd, maar de klus is geklaard (lees hier meer over de achtergrond van het traject). Op 15 juli kreeg de minister-president 139 adviezen op zijn bord en op 25 september besliste de Vlaamse regering. De structurele subsidies voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk voor de volgende vijf jaar liggen vast. 131 organisaties staan klaar om verder een veelvoud aan diepe sporen door Vlaanderen en door het leven van miljoenen burgers te trekken: 118 landelijke organisaties en 13 regionale Vormingplussen.

Ravage?

We waarschuwden de afgelopen weken voor een ravage. Want 84 procent van de erkende organisaties kreeg een positief advies, waarvan de helft zelfs met grootste onderscheiding, zonder één noemenswaardige opmerking. Zij moesten een groeispurt krijgen, aldus de commissies. Bovendien konden er volgens de beoordelaars 18 organisaties bijkomen. Hiermee zou de sector voor bijna een vijfde aangroeien. Het decreet verrekende ook opnieuw een stevige ambitie voor de Vormingplussen, na de eerdere forse besparingen. Bovendien zorgden een aantal fouten in het decreet ervoor dat sommige organisaties een pak tot alle middelen zou kunnen verliezen, en dat in volle coronatijd. Ook deze effecten moesten gemilderd worden. 
Als dit allemaal binnen het bestaande budget zou moeten worden beslist, zou de ravage groot zijn. En dus vroegen we aan minister Jambon om de handrem te lossen. Dat deed hij. Door interne verschuivingen kon de regering een beslissing nemen die de ravage kon afwenden. Het is de eerste keer sinds de start van de besparingstrein in 2010 dat de structurele middelen voor het sociaal-cultureel werk opnieuw een stijging kennen.

Impact van het decreet

De beoordelingen en beslissingen zorgen toch voor een grote budgettaire beweging in de sector. 34 organisaties verliezen subsidies, 9 blijven gelijk en 57 organisaties zien een aangroei van hun middelen. Die aangroei varieert tussen 600 en 330.000 euro. Zo verdwijnt alles bij elkaar niet minder dan 2,2 miljoen euro van de “verliezers”. De 18 nieuwe organisaties ontvangen samen 2,9 miljoen euro. De beoordelingscommissie berekende voor hen 3,17 miljoen euro, maar de minister besliste voor de meeste onder hen jammer genoeg om de geadviseerde bedragen af te toppen. 
Opvallend is ook dat er globaal gezien een herverdeling plaatsvindt van de grotere naar de kleinere en de nieuwe spelers, toch een verschuiving van 2,2 miljoen. Geen enkele werksoort gaat erop achteruit: de globale budgetten van de groep verenigingen en landelijke vormingsinstellingen blijven min of meer status quo, de bewegingen en Vormingplussen stijgen met respectievelijk 13 en 15 procent. Vooral voor het vormingswerk dreigde na de beoordelingen een ravage, die gelukkig wat is rechtgezet, zeker als je kijkt naar het belang dat ook aan hen wordt gehecht in de relancemaatregelen van de Vlaamse regering.

Relance?

Neen, dit is geen relancebeleid.  Wat minister Jambon nu gedaan heeft, is in essentie wat hij ook als rode draad hanteert in zijn coronabeleid: de organisaties zo goed mogelijk door de crisis heen loodsen. Dit kon hij doen door middelen binnen het decreet te verschuiven. Zo was er een forse aangroei van de projectmiddelen ingecalculeerd. Deze aangroei blijft, maar wordt door deze verschuiving gemilderd. Er worden dus geen middelen aan het decreet toegevoegd. 
200604 Wascabi De Federatie Jan Jambon 16
De Federatie had er, samen met de sector, op gerekend dat deze subsidietoekenning mee zouden worden gekruid door het aangekondigde relancebeleid. Want minister Jambon zei in Wascabi: “Het sociaal-cultureel werk heeft een cruciale rol om de mensen terug samen te brengen en het gevoel te geven te behoren tot de gemeenschap zodat we samen uit het dal kunnen”. Onze organisaties smijten zich elke dag om honderdduizenden vrijwilligers en miljoenen Vlamingen mee door deze storm te loodsen. Zij gaan graag het partnerschap aan met een overheid die samen met hen een offensief scenario voor de volgende maanden en jaren uittekent. Om het met de septemberwoorden van de minister-president te zeggen: het vergt inspanningen, veerkracht en creativiteit, maar ook moed en bereidheid tot investeren. Om uit de diepe coronaput te klauteren, moeten we durven springen”. De basis is gelegd. Zullen we?

Hier vindt u het persbericht van De Federatie naar aanleiding van de beslissingen en hier een weergave van VRTnws over het onderwerp.

Op deze webpagina bundelt het Departement Cultuur, Jeugd en Media de informatie over het beoordelingsproces (klik hier). Hieronder kan je het overzicht van de gesubsidieerde organisaties ook downloaden.