header handjes

2018, een jaar vol vrijwilligerswerk

Dossier: Vrijwilligerswerk

2018 belooft weer een boeiend jaar te worden voor vrijwilligers. De gewijzigde vrijwilligerswet wordt van kracht en het gecoördineerd vrijwilligersbeleid zal verder uitgewerkt worden. In dat kader zal Vlaanderen in 2018 een rol opnemen inzake de gratis vrijwilligersverzekering en de vrijwilligersacademies.

De Vrijwilligersacademies in 2018

De Vrijwilligersacademie was origineel een samenwerkingsverband tussen de provincies en verscheidene Vormingplussen. Sinds 2010 kunnen vrijwilligers hier terecht voor een vormingsaanbod op maat.

Dit aanbod verschilt van regio tot regio maar omvat onder andere: een gratis nieuwsbrief versturen met Mailchimp, verzekeringen en aansprakelijkheid, omgaan met vertrouwelijke informatie, een balans lezen, vernieuwen en verjongen van de vereniging, notuleren, een wervende promotie voeren, een vzw besturen: hoe doe je dat? Kortom, een uitgebreid aanbod om de vrijwilliger te ondersteunen in de uitvoering van een heel divers takenpakket.

In het kader van de interne staatshervorming zijn de provincies vanaf 1 januari 2018 niet langer verantwoordelijk voor de Vrijwilligersacademies. De Vlaamse Overheid heeft echter de intentie om in 2018 de ondersteuning van de vrijwilligersacademies verder te zetten. De gesprekken hierover zullen begin 2018 van start gaan.

Vlaamse overheid zet gratis vrijwilligersverzekering voort

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Dit betekent onder meer dat de provincies de gratis vrijwilligersverzekering niet meer zullen aanbieden. Lokale organisaties kunnen op dit moment hun vrijwilligers via deze formule verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Je hebt als organisatie recht op 100 gratis vrijwilligersdagen. Dit betekent dat je 100 vrijwilligers gratis kan verzekeren voor één dag, wanneer je bijvoorbeeld een groot evenement organiseert. Je kan echter ook kiezen om een kleiner aantal vrijwilligers te verzekeren voor meerdere dagen. Vanaf 1 januari 2018 zal de Vlaamse Overheid deze verzekering overnemen. Dit kadert in het gecoördineerd vrijwilligersbeleid van de Vlaamse Overheid. Het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk zal de opdracht krijgen om de vrijwilligersverzekering op te volgen.

De vrijwilligersvergoeding wordt aangepast in 2018

Vrijwilligers kunnen vergoed worden door middel van een reële onkostenvergoeding of een forfaitaire onkostenvergoeding. De reële onkostenvergoeding is onbegrensd; je betaalt de werkelijk gemaakte kosten.

De bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding stijgen wegens indexering in 2018 naar maximum €34,03 euro per dag en maximum €1.361,23 euro per jaar. In 2017 is dat nog steeds maximum €33,36 euro per dag en €1.334,55 euro per jaar. Er moeten geen belastingen betaald worden op de vergoeding die je als vrijwilliger ontvangt, zolang je onder het maximum toelaatbare bedrag blijft.

Heb je over vrijwilligerswerk?

Hannes beantwoordt al je vragen met veel plezier!