header handjes

Eerste resultaten van enkele laboprojecten?

De laboratoriumrol stimuleren, dat is de ambitie van de jaarlijkse projectoproep voor bovenlokale sociaal-culturele projecten. Een projectlijn(tje) die in 2018 in het leven werd geroepen in het kader van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. 113 organisaties dienden de afgelopen 3 jaar ambitieuze projecten in, slechts 16 ervan werden effectief gehonoreerd. In 2021, een jaar waarin Corona de creativiteit van organisaties serieus op de proef stelde, gingen 4 organisaties aan de slag met hun laboproject. 11 maanden na de start polsen we bij LUS vzw en een samenwerkingsverband van Avansa en partners naar hun ervaringen.

De laboratoriumrol

De afgelopen 3 jaar formuleerde de Vlaamse Regering geen bijkomende of prioritaire maatschappelijke uitdagingen en moesten de projectvoorstellen invulling geven aan de sociaal-culturele laboratoriumrol. Dit betekent dat ze via maatschappelijk innoverende praktijken antwoorden proberen te vinden op samenlevingskwesties. Ze kunnen daartoe nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen of thema's verkennen. Voor de projecten die in 2022 van start zullen gaan, formuleerde de Vlaamse Regering voor de eerste keer wel een bijkomende uitdaging. Naast de laboratoriumrol konden organisaties ook specifiek inzetten op e-inclusie. In een volgende nieuwsbrief meer daarover.
Experiment

Vier goedgekeurde projecten in 2021

‘Gelinkt’: LUS vzw zet in op verbondenheid Gedurende 3 jaar wil LUS vzw met het project ‘Gelinkt’ inzetten op verbondenheid in de samenleving. Een sociaal netwerk, het aangaan van betekenisvolle relaties of deelnemen aan het verenigingsleven. Het lijken evidenties, maar dat is zeker niet voor iedereen zo. De ongeschreven verwachtingen in het bestaand verenigingsleven blijken een grote drempel voor bepaalde groepen mensen. Met het oprichten van Linkgroepen tracht LUS vzw daarop een antwoord te bieden. Samen met vrijwilligers werkte LUS vzw het concept van deze linkgroepen dit jaar verder uit. Ondertussen startten al 4 linkgroepen op en staan er nog een aantal in de steigers. Met deze linkgroepen wil LUS vzw ook aankaarten dat sociaal contact een gedeelde verantwoordelijkheid is.
Een linkgroep is een groep van maximaal 8 mensen die elkaar vooraf nog niet kenden. In de groep raken mensen betrokken op elkaar, binnen een context waar iedereen zichzelf mag blijven. Gaandeweg leren ze elkaar (beter) kennen, en zoeken ze samen naar gepaste manieren om te blijven samen komen. Linkgroepen worden ondersteund door één of twee vrijwillige compagnons de route, die ook zelf integraal deel uitmaken van de groep.
LUS vzw wil met haar linkgroepen een maatschappelijk spoor nalaten. ‘Erbij horen’ is een gedeelde zaak van ons allemaal. Meer info over dit project dat nog loopt tot eind 2023 vind je op deze site.
'DIALOOG': naar een herstelgerichte samenleving Met het project ‘DIALOOG’ werken enkele Avansa's samen met De Rode Antraciet, De Huizen vzw en heel wat regionale netwerken en partners 3 jaar lang rond een maatschappelijk draagvlak voor een herstelgerichte samenleving.

Met conflicten hebben we allemaal wel eens te maken. We zijn allemaal wel eens gekwetst geweest of zelf in de fout gegaan. Niet is menselijker! Maar welke ravage veroorzaken conflicten? Wie wordt er allemaal door geraakt, en wat hebben we nodig om de schade te herstellen? Hoe kunnen we door conflicten beschadigde relaties tussen mensen terug herstellen? Met deze vraag gaat het project DIALOOG drie jaar lang aan de slag.
Dit doen ze op verschillende manieren.? Via een breed aanbod aan activiteiten (lezingen, debatten, filmvertoningen, ...) trachten ze het brede publiek te bereiken. Via podcasts, soundscapes, fotografie, … verzamelen en delen ze verhalen van (ex-)gedetineerden, slachtoffers, familie en professionals om zo een stem te geven aan herstel in al zijn variaties en gelaagdheden. Deze verhalen komen in 2023 samen in een Huis vol verhalen over herstel

Ze gaan ook aan de slag met burgerpanels om het thema verder te verdiepen. De inzichten uit deze burgerpanels komen in 2023 samen tijdens een grote publieke Herstelconferentie die wil bijdragen tot een maatschappelijk draagvlak voor een samenleving gericht op herstel. Al het verzamelde materiaal willen ze in 2023 vervolgens verder verspreiden.
Meer info: https://www.dialoogherstel.org/ en https://www.facebook.com/dialoogherstel