header handjes

Nieuw Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector

Op maandag 29 april lanceerden minister van Cultuur Jambon en minister van Media Dalle twee nieuwe actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector en in de media- en filmsector. Het plan cultuur wil de tools en procedures uit het eerdere actieplan van 2018 bestendigen en verder uitrollen naar de brede cultuursector, inclusief amateurkunsten en sociaal-cultureel werk.

Een actieplan voor de brede cultuursector

In 2018 werd een eerste ‘Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en audiovisuele sector’ gelanceerd, naar aanleiding van de #MeToo-getuigenissen. Dit actieplan haalde het onderwerp uit de taboesfeer en zorgde voor de uitbouw van waardevolle tools. Uit een evaluatie van het actieplan door de onderzoeksgroep Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen bleek dat de inspanningen positief geëvalueerd werden, maar dat het actieplan te weinig bekend was in de brede cultuursector. De acties focusten zich immers in de eerste plaats op de professionele podiumkunstensector.
Daarom zet het nieuwe actieplan expliciet in op de brede cultuursector: kunsten, cultureel erfgoed, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, circus en literatuur.

Aandacht voor kwetsbare profielen

Het nieuwe Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector (2024-2025) kwam tot stand in samenwerking met de verschillende betrokken sectoren. De acties zetten in op preventie en herstel, met bijzondere aandacht voor de ondersteuning van kleine organisaties en kwetsbare profielen zoals vrijwilligers, leden, deelnemers, individuele beoefenaars, flexwerkers, en freelancers.
De drie speerpunten van het actieplan zijn:
  • Kennisdeling en sensibilisering
  • Procedures en aanspreekpunten
  • Herstel en reactie
De plannen omvatten zowel overkoepelende maatregelen als sectorspecifieke acties. Zo zullen de amateurkunstensector en het sociaal-cultureel werk bijvoorbeeld onderzoeken of de opleiding van Aanspreekpunten Integriteit (API's) zinvol kan zijn.

Maatwerk in onze sectoren

Minister Jambon voorziet een impuls van € 100.000 voor de uitvoering van dit actieplan, verdeeld over de verschillende sectoren. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media coördineert de uitrol, samen met een stuurgroep waarin de verschillende sectoren worden vertegenwoordigd. Ook De Federatie is mee aan boord.
Het actieplan zet in op expertise- en kennisdeling, maar het is ook belangrijk dat de bestaande tools en instrumenten vertaald worden naar de verschillende sectoren. Vooral voor vrijwilligers en verenigingen bestaat er nog een lacune in het bestaande aanbod. Samen met onze partners uit de stuurgroep, zoals Socius en een aantal amateurkunstenkoepels, willen we ervoor zorgen dat het vangnet van interne en externe aanspreekpunten en de bestaande procedures optimaal toegankelijk worden voor onze sectoren.

Er zijn geen 'misschiens'

Grensoverschrijdend gedrag neemt veel vormen aan zoals pesten, aanranding, agressie of machtsmisbruik. Het maakt niet uit of zoiets offline of online gebeurt. Het is elk gedrag dat een onveilig gevoel geeft, of dat nu fysiek of psychologisch is.

Kortom, grensoverschrijdend gedrag kan nooit door de beugel. Het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag biedt hulp en een luisterend oor. En dat zonder oordeel en in alle vertrouwen.


Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Grensoverscrhijdend gedrag VMGG rechthoek 1080x1350 01
Kreeg je als individu of organisatie zelf te maken met grensoverschrijdend gedrag? Dan kun je contact opnemen met het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Een medewerker luistert naar je verhaal en zoekt mee naar antwoorden op je vragen. Wil je daarna verdere stappen zetten of op zoek gaan naar hulp? Dan krijg je daarbij advies en steun. Het Meldpunt ondersteunt ook organisaties die een beleid willen vormgeven rond grensoverschrijdend gedrag. Contact:
  • drie verschillende kanalen:
    • de chatfunctie op de website is elke werkdag actief van 9u tot 17u
    • telefonisch contact op het gratis nummer 0800 13184 (op maandag van 9u tot 20u, dinsdag tot en met vrijdag van 9u tot 17u)
    • een bericht via meldpunt@vlaanderen.be of via het contactformulier op de website wordt binnen de twee werkdagen beantwoord.